bgERP.com

Импорт/експорт на данни


В bgERP е предвидена възможност за импорт на данни от външни източници и експорт на някои от данните в системата във формат подходящ за автоматична обработка от други приложения.

В отделни статии разгледахме как може да се направи импорт и експорт на списъци от контрагенти и артикули.

Подобна функционалност е добавена на още няколко няколко места в системата.

Импорт на данни при изготвяне на списъци за разпращане

При съставяне на списък от контакти за разпращане на циркулярни имейли или писма е възможно неговото автоматично попълване от CSV данни. В изгледа на списъка е наличен бутон Импорт, чрез който се зарежда съветник за зареждане на данни подобен на показания за импорт на контрагенти и артикули:

spispakspis-jpg-v3x2

Импорт на артикули в Изходяща оферта и Сделка за продажба

В черновата на сделка за продажба е разположен бутон Импортиране чрез който се зарежда форма за добавяне на списък от артикули:

impormw-jpg-s4b6

Данните трябва да са в CSV формат. Възможно е зареждането им от файл или с Copy и Paste на CSV данни. Създадената с данните от примера продажба изглежда така:

importdogoimpp-jpg-7gnq

Експорт на договори за продажба и фактури за продажби и покупки

В табовете Продажби и Фактури на модул Търговия » Продажби и Фактури на модулЛогистика » Доставки e добавен бутон за експорт на списъка:

fakturitabtab-png-qru7

С бутон Експорт се зарежда форма за избор на полета, разделител, ограждане и десетичен знак:

fakturipole-jpg-c69y

Списъците се експортират в CSV формат(Comma-Separated Values - текстов формат предназначен за представяне на таблични данни).

fakturicsvfile-png-q80q

Експорт на списъци от приходни/разходни банкови документи и междускладови трансфери

Бутон Експорте включен и в страниците за приходни и разходни банкови документи:

PKODo-png-el7z

Работи по същия начин както експорта на фактури. От формата, заредена с бутона се избират полета, разделител, ограждане и десетичен знак:

PKORT-png-pj3t

Списъците се експортират в CSV формат.

SpiSdo-png-j3ry

В Логистика » Склад » Документи, в страницата зареждана с минитаб Междускладови трансфери e добавен бутон Експорт Той позволява експорт на списъка или част от него в csv формат. Стъпките са аналогични на тези за банковите документи.

Драйвъри

В bgERP е създадена възможност и за автоматизиране на процесите за импорт и експорт на данни, чрез използване на драйвъри за различни модели от данни. Драйвърът включва конкретни настройки за експорт и импорт на данни от и в системата, според конкретен изходен или входен тип на данни. Прилагането му позволява експорта и импорта да не преминават през предлагания от системата диалог за уточняване на данните и съответствията, тъй като те са предварително уточнени.

В момента подобен драйвър е направен за програмата Бизнес Навигатор. Системата предлага инсталация на допълнителен пакет, който позволява на потребителя да импортира артикули в каталога.

За да се използва тази възможност, трябва да е инсталиран пакетът bnav:

bnav-1-jpg-f7nb-1

След инсталирането на пакета, при натискането на бутон Импорт в каталога на артикулите, във формата за избор на драйвър вече освен опцията "CSV импорт" е налична и "Импорт на артикули от Бизнес Навигатор":

driver-bn-jpg-vgm2