bgERP.com

Потребителски профили


При регистрирането на потребител в системата за него се създава личен профил. От профила си потребителят може да извършва различни действия и да задава лични настройки, които да използва при работата си в системата.

Профили

Страница Профили на Визитника съдържа списък с профилите на потребителите на системата:

profilter-jpg-3n7v

Записите в списъка са генерирани автоматично при създаване на потребител в системата. Профилът на всеки потребител в bgERP (съдържащ имената, снимката, контактните и потребителските му данни) е достъпен и може да бъде зареден чрез клик върху потребителското му име (ник) в списъка. До ника на потребители, които са в болничен, отпуск или командировка, има бутон за информация. С филтъра за статус може да се изведат отсъстващите по съответната причина.

profnatal-png-o0u5

Персонални настройки на потребителския профил

След като бъде регистриран в системата всеки потребител има възможност да направи свои персонални настройки, които в бъдеще ще използва при работата си в системата.

Чрез бутон Редакция във визитката си потребителят може да зареди формата за запис и редакция на контрагент - Лице и да въведе и промени първоначално въведени за него данни. Част от въведените данни - име, адрес и др. ще се отразят и в потребителския му профил. Във визитката на контрагент - потребител на системата е наличен бутон Профил, който зарежда профила на потребителя:

nataliviz-jpg-7tyv

Профилът на потребител е достъпен от всяко място в системата, където е цитирано потребителското му име (ник). То е линк към профила на потребителя.

От собствения си профил - линка (смяна), текущия потребител може да промени паролата си за достъп в системата:

passchang-jpg-rp8n

Бутон Персонализиране в изгледа на профила, зарежда форма, чрез която всеки потребител може да направи свои настройки за:

 • потребителски интерфейс

   
formatapak11-png-7bsz

В полето Портал на секция Вътрешен изглед, потребителят може да избере от няколко възможни начина на подредба на портала

 • настройка на известяванията (зададените оттук лични настройки на известяване се прилагат за цялата система - всички нишки и папки до които има достъп текущият потребител и са с най-нисък приоритет):

   
formatapak22-png-p1r8

 • Брой на показани документи в нишка:

   
formatapak33-png-qb45

 • пощенска кутия и текстове по подразбиране - на български и английски за изходящите имейли, брой символи от името на артикула, които да се визуализират в името на продажбата

   
formatapak44-png-47kb

 • Какви действия да изпълняват бързите бутони в папките, типовете събития, които да се показват в календара,настройка за получаване на известия от отдалечени системи, фирмена бланка за изходящите си документи - на български и английски, задаване на звукова сигнализация при получаване на известие:

   
perper3-jpg-q4u6

perper4-jpg-b78z
sghatnas-png-frvg

Потребител с роля admin има достъп до профилите на всички потребители. От формата зареждана с бутон Персонализиране той може да направи изброените настройки за всеки потребител на системата. Освен за отделен потребител той може да зададе и настройки за роля, както и за цялата система. Например ако искаме някой екип, локация или определена група потребители да използват различна фирмена бланка, това трябва да се укаже при персонализирането на личните профили и роли.

Състояния на потребителските профили


Потребителите (потребителските профили) в bgERP могат да бъдат в няколко състояния:

userprof-png-26yv


Активен - може да работи.

Блокиран - не може да работи, докато не се отблокира.

Системата блокира потребител, когато в рамките на кратък период от време се логне от две различни устройства от различни мрежи. Зададеното време по подразбиране е 120 секунди, може да се промени при нужда. На имейла от регистрацията се изпраща информация и инструкция за реактивация.

Затворен (деактивиран) - Не може да работи, но може да бъде избиран в справките. (Използва се например при напускане на служител - по този начин достъпът му се спира, но може да се види какво е правил, какви документи е създавал и т.н.)

Заличен (оттеглен) - Не може да работи и не може да бъде избиран в справките.