bgERP.com

Какво представлява bgERP?


bgERP-advantages
bgERP е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси и екипи. Мениджърите на фирмите и организациите, които я внедрят, могат да постигнат следните цели:
 
 • Да предоставят на всички служители, контролиран според длъжността им, достъп до фирмената информация.

   
 • Да поддържат лесно и удобно всички важни за организацията регистри: фирми, лица, локации, продукти, счетоводни номенклатури и сметки, търговски обекти, складове, каси, банкови сметки, др. в една софтуерна система.

   
 • Да концентрират входящите, изходящите и вътрешните документи (имейли, факсове, писма, процедури, фактури, договори, декларации, лабораторни изследвания и много други) на едно място, достъпно за търсене от оторизираните служители.

   
 • Отговорните служители да създават продажби, фактури, договори, стокови, производствени и парични документи, които автоматично генерират съответните записи в счетоводните книги.

   
 • Да следят в реално време финансовото състояние и материалните активи на фирмата, задълженията към доставчици и вземанията от клиенти.

   
 • Да поставят задачи и да следят за техния прогрес.

   
 • Да наблюдават състоянието на фирмената инфраструктура и оборудване без използването на допълнителен софтуер. В bgERP има вградени модули за видео-наблюдение, за съхранение и управление на данни от сензори, за контрол на работното време чрез RFID карти, за връзка с тел. централа Asterisk и GPS проследяване.

   
С bgERP може да се работи чрез разнообразни устройства, осигуряващи връзка с Интернет през актуален браузър: компютри, телефони и таблети, Интернет киоски, смарт телевизори, др.

Системата има отворен изходен код написан на езика PHP и достъпен на адрес: https://github.com/bgerp/bgerp. Тя се разпространява под лиценз GPLv3.

Цената за придобиване на bgERP се формира единствено от разходите за персонализирането, хостването, внедряването и поддръжката ѝ. Съпоставени с разходите на други подобни системи, те са много по-ниски. Размерът им зависи от големината на фирмата и от това, дали тя ще извърши внедряването сама, или ще се ползва консултантска помощ.

Най-важното качество на bgERP е отворената за разширения архитектура. Тя позволява системата безпроблемно да се допълва със специфични модули за всяка конкретна дейност, без да се променя съществуващия код. Това осигурява на фирмите система, която отговаря на особеностите на тяхната дейност с възможност за развитие, следвайки промените на бизнес-средата.

Системата се предоставя безплатно във вида, в който се намира на посочения за изтегляне адрес: https://github.com/bgerp/bgerp. Допълнителни доработки и нова функционалност, направени от разработчиците по желание на ползватели на bgERP, се заплащат след договаряне с Експерта ООД.

Консултанти и хостинг провайдъри могат да предлагат услуги свързани с bgERP без да е необходимо разрешение от създателите ѝ, а независимите разработчици са насърчавани да правят изменения и допълнения към системата.

За работата си bgERP използва много компоненти с отворен код, на чийто автори изказваме нашата признателност!

Какво е "Отворен код" и "GPLv3 лиценз"?


Софтуерните продукти с отворен код могат да бъдат разучавани и променяни според нуждите на всеки, който желае да ги ползва. Основните предимства на отворения код са:

 • По-качествен продукт - в неговото усъвършенстване участват повече програмисти
 • Намалява рискът разработчикът на софтуера да злоупотреби с вашето доверие
 • По-ниски разходи за софтуерни продукти

   
В последното десетилетие софтуерът с отворен код получи феноменално разпространение. Много от големите компании използват активно приложения с отворен код.

GPLv3 е един от най-масово използваните лицензи за продукти с отворен код. Той дава пълни права на потребителя да разучава, променя, копира, разпространява (със или без заплащане) оригиналния или преработения продукт, но изисква програмите, произтичащи от GPLv3 софтуер, да бъдат лицензирани под същия лиценз.