bgERP.com

Връзки с периферни устройства


Касов апарат на фирма Тремол

Инструкция за настройка на Тремол драйвър за касови апарати и фискални принтери под Linux:

 • Свързва се касовия апарат за компютъра по USB кабел.
 • Нагласят се параметрите по следния начин:
 10 ON LINE       ДА
 11 Фискален принтер  ДА
 29 ФП с клавиатура   ДА
 • Задаваме режим за работа с повече от един оператор.
- 'Програм' > '33333' > '6' > '10' > 'Total' - задава работа с 10 оператора
 - Прави се отчет за оператори за да се потвърди - Режим 'Отчети Z' > '11111' > '6' > '0'
 • Логваме се в режим 'Продажби' с парола за оператор
- желателно е паролата да не е празна. Ако е празна в конфигурационния файл трябва да се сложи 'space'

 Така касата е готова за работа с компютъра

 • Разархивира се структурата:
https://github.com/bgerp/bgerp/tree/dev/tremol/linux
в директория където текущият потребител има права за четене
 • Така трябва да станат правата на порта свързан с USB-то:
ls -l /dev/
crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Jun 13 15:34 ttyACM0
 • Уверяваме се че скрипта printKA.sh и fp_exec_bg/fp_exec имат флаг за изпълними файлове
 • Гласим fp_exec_bg/fp_exec.conf с паролата и номера на потребителя с който ще се логваме в касата.
 • Променяме в браузъра preferences->applications XML типа да се отваря със скрипта printKA.sh
 • Печатаме пробна касова бележка през POS модула

Мобилен нефискален принтер XP-P300

Създаваните с bgERP бизнес документи за продажбите (договор за продажба, експедиционно нареждане и фактура) могат да бъдат разпечатвани от устройства с Android 5.0 и по висока (смартфони, таблети и др.) на мобилeн принтер.

По надолу в няколко стъпки са описани настройките, които трябва да се направят за печат на мобилен принтер XP-P300 на Xprinter.

В bgERP системата се инсталира пакетът escpos:

ecspos-jpg-xc1z

На устройството, от което ще се отпечатва се инсталира приложението bgERP Agent (
bgerp-agent-v0.7.9.937b.apk).

croparc-last-png-a0wx

Задачата на приложението е да свърже устройството с принтера посредством Bluetooth и автоматично да зададе на принтера някои настройки.

За да може да се инсталира приложението е необходимо да се разреши инсталиране от непроверен източник. Окончателната версия на приложението ще бъде качена в Android market и ще отпадне преминаването през тази стъпка

21-jpg-oso2

31-jpg-r7zb

След като приложението се инсталира се стартират настройките на Bluetooth на устройството и то се сдвоява с принтера:

41-jpg-ch1r

Когато връзката бъде осъществена се стартира приложението bgERP Agent. В него се избира принтера и се задава интернет адреса (url) на bgERP системата, от която ще печатаме:

51-jpg-l07n

Бутон Провери URL проверява има ли връзка с bgERP системата, инсталиран ли е в нея пакета escpos и има ли връзка с принтера. Ако всичко е наред се зарежда бутон за тестово отпечатване.

Бутон Тест проверява връзката само между принтера и устройството.

Отпечатва се тестова страница:

61-jpg-ec81

От системата се зарежда желания за отпечатване документ. В списъка с допълнителни бутони е наличен бутон МР(бутонът е наличен само при инсталиран пакет escpos):

71-jpg-e5gu

Натиска се бутона, потвърждава се печата и се отпечатва документа:

81-jpg-mvp8

bgERP може да работи и с мобилен принтер DPP-250. Процедурата по свързване и настройка за печат е същата. Възможно да се разработят драйвери и за други модели мобилни нефискални принтери.

Конкретните настройки за различните модели смартфони и таблети може да не са като показаните, но принципът на свързване и работа е същият.