bgERP.com

Извършване на покупки


Логиката на процеса на покупка е идентична с тази на продажбата. По тази причина за неговото извършване и отразяване в bgERP се прилагат същите принципи и инструменти използвани при продажбите.

В тази глава от документацията ще научите за:


Вижте и встъпително видео за създаване на покупка в bgERP: