bgERP.com

Добавяне на SMS и Факс услуги


Възможно е да се добавят различни допълнителни пакети, които да разширят комуникациите на системата:
 • Изпращане и получаване на факсове чрез eFax
 • Изпращане на SMS чрез ProSms
 • Изпращане на SMS чрез Clickatell
 • Изпращане на SMS чрез Mobio
 • Изпращане на SMS чрез Netfinity

   

eFax

Услугата eFax позволява да се изпращат и получават факсове онлайн. За да се използва е необходимо:
 • Да се направи нова регистрация в сайта на eFax или да се ползва вече съществуващ акаунт.
 • В bgERP от меню Система » Aдмин » Пакети да се инсталира пакета efax:

   
efaxpake-jpg-4glv
 
След изпълнението на горните точки, услугата ще бъде достъпна за изпълнение през системата и ще може да се ползва чрез предоставените данни от eFax. Управлението на факсовете е в меню Обслужване » Централа » Факсове.

eFax има сложен механизъм на прекратяване на акаунта, който изисква обаждане в техния колцентър

ProSms

За да се изпращат SMS-и чрез ProSms, трябва:
 • Да се направи нова регистрация в сайта на ProSms или да се ползва вече съществуващ акаунт.
 • В bgERP от меню Система » Админ » Пакети да се инсталира пакета prosms:

   
prosmspake-jpg-sd7y
 
 • От бутона Настройки на пакета prosms да се отвори формата му за настройки:

   
prosmssetup-jpg-1qb8

Тук се въвеждат:
  • Линк, предоставен от ProSms.
  • Потребителско име и парола за вход в ProSms.

    

Clickatell

За да се използва услугата за изпращане на SMS-и чрез Clickatell, е нужно:
 • Да се направи нова регистрация в сайта на Clickatell или да се ползва вече съществуващ акаунт. Да се избере опция Developers' Central, за да бъде получен API ID.
 • В bgERP от меню Система » Админ » Пакети да се инсталира пакета clickatell:

   
klikatel-jpg-y9yz
 
 • От бутона Настройки на пакета да се отвори формата му за настройки:

   
clikatelsetup-jpg-e6g5

и да се въведе:
  • Предоставено от Clickatell API ID.
  • Потребителско име и парола за вход в Clickatell.

    

Mobio

За да се използва услугата за изпращане на SMS-и чрез Mobio, е необходимо:
 • Да се направи нова регистрация в сайта на Mobio или да се ползва вече съществуващ акаунт.
 • В bgERP от меню Система » Админ » Пакети да се инсталира пакета mobio:

   
mobiopak-jpg-6kf6

 • От бутона Настройки на пакета mobio да се отвори формата му за настройки и да се въведе линкът, предоставен от Mobio:

   
mobiosetup-jpg-txja


Управлението на SMS-ите е през меню Обслужване » Централа » СМС. При натискане на бутона Нов запис в страницата се зарежда форма за създаване на SMS, в която от падащ списък се избира желаната от инсталираните услуги:

smsforma-jpg-xmh3