bgERP.com

СУПТО bgERP-N18

supto-png-z8kz
Чрез изключително дискутираната наредба Н18 българското правителство въвежда от 31.01.2020 г. изискване всички търговски обекти, които управляват продажбите си чрез софтуер (Софтуер за Управление на Продажбите в Търговските Обекти), той да бъде одобрен от НАП. Влизането на това изискване беше отлагано няколко пъти, защото в наредбата имаше неясни за изпълнение изисквания. Едно от тези изисквания е несъвместимо с отворения код и лиценза GPLv3 под който се разпространява bgERP.

За да отговори на това изискване, екипът ни създаде друг продукт - bgERP-N18. Към него може да се премине от всяка bgERP система, като се инсталира допълнително приложение със затворен код, което изпълнява изискванията на Н18. Това приложение се разпространява от Експерта ООД срещу малка лицензионна годишна такса, само сред клиенти, които имат работеща инсталация на bgERP. За да получите пакета N18, трябва да отговаряте на следните условия:

1. Да имате работеща система bgERP с регистрирани реални потребители в нея;
2. Да сключите договор за покупка на лиценз bgERP-N18 с Експерта;
3. Да заплатите ежегодната лицензионната такса. Тя не включва необходимото време за конфигуриране и обучение, които могат да се извършат и от други консултантски или внедрителски организации.

Софтуерният продукт bgERP-N18 е базиран върху системата за управление на бизнеса bgERP и използва нейният начин за означаване на версиите. Под номер 402 в списъка на НАП е регистрирана версията на продукта - bgERP-N18, версия 18.25 (Shabran). Той е предназначен за управление на продажбите в търговски обекти, където се извършват плащания в брой и е съобразен с изискванията на Наредба 18 на МФ и ЗДДС.

Инсталиране и настройка

Сделка (договор) за продажба

Работа с POS

Съответствие с изискванията на Приложение No 29