bgERP.com

Връзка между различни bgERP системи


Различни bgERP системи могат да се свързват помежду си и потребители от една система да получават достъп до друга. За целта е необходимо да се инсталира пакета remote:

remotepak-jpg-13dq

След като пакета бъде инсталиран в профила на потребител се добавя бутон Свързване:

reload2com-jpg-a8v5

С него се зарежда форма, в която се въвежда URL - то на друга bgERP система и се записва.

otoriza-jpg-y6sn

Информация за връзката се добавя отдолу в профила на потребителя. Натиска се бутон Получаване:

otoriotdolo-jpg-730w

В отсрещната bgERP система се получава съобщение за потвърждаване на оторизацията:

adminoto-jpg-y57s

Потвърдената оторизацията означава, че първата система ще получава известия за втората и ще има достъп до нея с правата на оторизирания потребител.

profilotomoto-png-9i6d

Влизането в другата система става автоматично от полученото известие.

izvestie-jpg-4uty