bgERP.com

Настройване на имейл подсистемата


bgERP превръща имейла в основно средство за бизнес комуникация. Системата организира входящите и изходящите имейли на цялата фирма, като ги разпределя в папките на съответните контрагенти. Имейлите, заедно с другите бизнес документи, са организирани в хронологични нишки по дадена тема (или сделка). Те са лесно достъпни от оторизираните служители.

bgERP може да работи с множество IMAP/POP3 сметки. За да настроите външните пощенски сметки прочетете: Задаване на IMAP/POP3 акаунт

bgERP може да работи с т.н. корпоративни и събирателни имейл сметки. Те представляват IMAP или POP3 услуги, които са настроени така, че да препращат всички писма получени на даден домейн в една входяща кутия. Например ivan@mycompany.com и petar@mycompany.com да отиват в team@mycompany.com. Това събиране дава лесна възможност на bgERP да управлява множество адреси, без нуждата от промени на ниво операционна система. В същото време bgERP разпределя интелигентно събраните в една сметка писма по множество вътрешни кутии.

В случай, че сървърът ви на който се хоства bgERP е под Linux (препоръчително), прочетете как да настроите събирателен имейл.

Ако се интересувате как става интелигентното разпределяне на входящите писма, вижте Рутиране на имейлите.