bgERP.com

Експорт и импорт на артикули


По начин близък до този за импорт и експорт на списъци от контрагенти може да се направи и импорт и експорт на артикули в каталога. За потребител с роля admin в каталога са активни бутони Импорт и Експорт.

stokisok-jpg-pv6w

Бутон Експорт зарежда форма в която се маркират желаните за експорт полета за артикулите от списъка:

expcok-jpg-a9tf

Избират се стойности за разделител и ограждане и пак с бутон Експорт се създава .csv файл:

csvfile-jpg-a41n

Файлът автоматично получава име от типа cat_ProductsCsv1538129653.csv и се записва в системата откъдето може да бъде свален с бутон Сваляне в изгледа.

Бутон Импорт стартира диалог в който първо се избира начина на подаване на данните за импорт:

  • от файл с csv данни:

     
csvotfile-jpg-1syu

  • с Copy и Paste на CSV данни:

     
kopaste-jpg-tlod

След като бъдат въведени данните с бутон Продължение се преминава към формата за уточняване на съответствията на полетата на данните от източника с тези в системата:

saotvetie-jpg-sffh

Когато и тази форма се попълни с бутон Продължение артикулите от списъка се добавят в каталога.