bgERP.com

Локации на контрагенти


Всеки един обект - фирма или лице, за който в bgERP e създадена визитка може да има една или повече локации. Локациите са физически места с определен адрес и координати на картата, които изпълняват различни функции: офис, склад, магазин, завод и т.н. и присъстват в отношенията ни с контрагента. Страница Локации съдържа списък на всички въведени в системата локации, които принадлежат на обекти от страници Фирми и Лица:

locateconr-png-gn07

С бутон Нов търговски обект може да се зареди форма откъдето да се добави локация:

neolokateno-png-wfvp

Локациите са част от визитката на контрагентите. Достъп до тях има от мини таб Локации:

lokajsberg-jpg-jhcr

С бутон + може да се добави локация.

Lokkii-png-sjg4

Към локациите може да се прикрепят различни данни - адрес, описание, снимка, GPS координати, GLN код и др. Чрез клик върху бутона ..., разположен до поле Координати се добавят автоматично координатите на адреса на локацията. В изгледа и се включва карта с възможност за навигация (чрез Google Map). Възможност за навигация е налична и чрез бутона Навигация. Към локацията могат да се добавят Търговски маршрути.

Ако се направи снимка на локацията с фотоапарат, който поставя GPS и тази снимка се прикачи към локацията, в случай, че не са зададени координати на локацията, то те ще се извлекат от снимката.

С клик върху името на локацията в списъка с локации, се зарежда изгледа на локацията:

lo-jpg-cxk1

От тук локацията може да бъде редактирана чрез бутон Редакция. Достъп до параметрите на локацията и възможност за редактиране предоставя и бутона в първата колона на реда на локацията в списъка.