bgERP.com

Групиране на контрагентите


Страница Групи извежда списък на автоматично генерираните при инсталацията на системата и създадените от потребителите групи, обединяващи контрагентите - фирми и лица по определени признаци и придаващи им конкретни специфични свойства:

grupvizit-png-cc96

Числата в колони "Фирми" и "Лица" са линкове, които зареждат списък на съответните контрагенти - фирми или лица.

Освен автоматично генерираните групи, могат да бъдат създавани и неограничен брой допълнителни такива чрез бутона Нов запис:

dobavigrupa-png-35kq

Във формата за въвеждане има две задължителни полета - за наименование на групата, и дали в нея ще се включват само Фирми, само Лица, или и Фирми и Лица. Група може да бъде съставена и като част от съществуваща група, което позволява поддържане на дървовидна структура на списъка от контрагенти, с наследяване на счетоводните признаци.

Избирането на група от списъка става чрез клик върху името и в реда. От изгледа на групата отново имаме достъп към два списъка - на Фирмите и на Лицата, включени в избраната група. Числото под името на всеки списък показва броя записи в него и е линк към списъка. С бутон Циркулярен имейл се стартира форма за създаване и изпращане на циркулярен имейл към контрагентите в групата. С бутон Подниво се зарежда форма за създаване на нова група в състава на текущата.

vijmegrup-png-a999

В отворен списък Фирми или Лица е наличен чекбокс в началото на всеки ред. Чрез отметка в него могат да се маркират няколко записа:

spisdostavi-png-7zws

Бутон С избраните ... става активен и натискането му отваря екран за избор на действие, което да бъде извършено с маркираните записи:

sredovete-jpg-33d6

Чрез бутон Групиране e възможно едновременно да бъде променена групата на избраните контрагенти:

grupirahgi-png-t9m8

Контрагeнтите в bgERP могат да бъдат включени едновременно в множество групи.