bgERP.com

Продажби от външни потребители


Когато е инсталиран пакетът colab на външни потребители-партньори (най-често представители на фирми) може да се даде контролиран достъп до папки от системата - обикновено това е папката на фирмата, която представляват. В папките са изведени бутоните Бележка,Продажба и Запитване:

vanpropap-jpg-xs3v

Бутон Продажба зарежда форма, от която потребителят-партньор сам създадава в системата сделка за продажба:

adsalesvanpro-jpg-ue8c

С бутон Запис се създава чернова на продажба. С бутон Артикул в черновата се зарежда формата за въвеждане на артикули:

adarti4er-jpg-gsse

Партньорът въвежда желаните от него артикули и когато черновата е попълнена натиска бутона Заявка:

zayavime-jpg-9yv5

С това действие в системата се съставя чернова на продажба, попълнена от контрагента. С бутон Редакция в изгледа на документа при контрагента Заявката може да бъде върната в състояние чернова и да се редактира.

Заявката (черновата на продажбата) отваря нова нишка в споделената папка и става първи документ в нея. В изгледа на получената заявка в системата са разположени бутони за нейната по-нататъшна обработка:

zayavvatre-jpg-o38x

Бутон Редакция връща състоянието на продажбата, в което могат да се правят корекции. От тук продажбата може да се върне в състояние Чернова. Ако нещо в продажбата бъде коригирано от наш служител, при контрагента става активен бутон Заявка и е необходимо повторното му натискане. Контрагентът също може да промени нещо. По такъв начин постепенно се уточняват параметрите на сделката. Когато всичко бъде готово продажбата се активира с бутон Активиране и може да започне нейното изпълнение.

Така изглежда активираната продажба в системата за потребител с роля ceo:

akjivnovatre-jpg-wjy5

По такъв начин я вижда потребителят-партньор:

klientablee-jpg-m5rf

Той има възможност да следи изпълнението ѝ от статистиката по сделката и от следващите документи, които ще се добавят в нея. Може да добавя коментари. Може да клонира продажбата за създаване на нова такава, както да сваля и разпечатва всички документи в нея.