bgERP.com

Бърза продажба


Едни от най-често срещаните продажби в практиката са тези, при които получаването на стоката и плащането съвпадат във времето и при които не е нужно предварително офериране. В такива случаи bgERP предлага начин за опростено осъществяване на процеса на продажба. Когато потребителя има съответните права, той може да извърши всички действия по осъществяването на една такава продажба. За целта е необходимо във формата за създаване на продажба задължително да се посочат:
  • склад за експедиране на стоката;
  • каса за получаване на парите;
  • метод на плащане - в брой при получаване:

     
FofPTo-png-6xtw

По стандартния начин продажбата се записва в чернова и се попълва с артикулите предмет на сделката за продажба. При активиране на черновата на Продажбата системата предлага автоматично да извърши изписването от склада и записването на парите в касата:

aktuw-png-1agx

Предлаганите автоматични действия зависят от параметрите на сделката заложени във формата за създаване на продажбата. Например, ако там не е посочен склад за експедиране на стоката или каса в която ще се плати, системата няма да предложи съответното опционално действие и за него трябва да се състави отделен документ. Няма да се предложат опционални действия и ако потребителят, който активира продажбата няма права за контиране в посочените във формата склад и каса.

В случая във формата са попълнени и склад и каса. Системата предлага извършване и на двете действия. При избор и на двете предложени възможности, в изгледа на контираната продажба ще бъде добавено ДОСТАВЕНО и ПЛАТЕНО.

SallFin-png-j6sm

В статистиката на сделката ще се закрият всички полета, с изключение на Фактурирано. Фактура се издава по познатия начин от бутон Фактура в изгледа на Продажбата.

Когато плащането ще бъде извършено с карта се маха отметката в предложението за Приемане на плащане в брой. От бутон ПКО в продажбата се създава Приходен касов ордер, в който се посочва картовото (безналичното) плащане.