bgERP.com

Достъп на външни потребители чрез пакет colab

В bgERP съществува възможност да бъдат регистрирани потребители на системата, които не са служители на фирмата. Такива могат да бъдат служители - представители на наши контрагенти, с които най-често сме в партньорски взаимоотношения. За да стане възможно това е необходимо да бъде инсталиран пакетът colab:

colabneinst-jpg-91eb

След инсталирането му в минитаб Права на визитката на контрагент става активна секция Свързани партньори:

svpart-1-jpg-hj62

Бутон + зарежда форма за избор на партньор от регистрираните потребители-партньори:

kartin2-jpg-ia6i

Бутон Нов партньор зарежда форма за добавяне на нов партньор (потребител):

adveuser-jpg-lu10

В първия ред на формата е включен ред за избор на лице от системата. Достъпни за избор са лицата регистрирани като представители на контрагента. За създаване на ново лице полето се пропуска. Попълват се останалите данни и новосъздаденото лице се добавя и като представител на контрагента.

Бутоните Покана партньор и Покана е-шопсъздават имейли, в които е включен линк за регистрация в системата или в електронния магазин:

linkimejl-jpg-dyx7

Получателят на имейла, чрез получения линк, може да зареди формата за добавяне на нов партньор (потребител).

Регистрираните външни потребители на системата получават роля partner. Чрез нея те имат достъп до профила си, откъдето могат да сменят паролата си и да въведат някои персонални настройки.

Получават и контролиран достъп до папката на контрагента, към който са създадени и нишките с документи в нея:

22446-png-q7b2

В профила на външен потребител, видим от потребители на системата, е включена секция Достъпни папки:

dostpap-jpg-sypf

С бутон + потребител на системата с по-високи права може да се зареди форма за избор и добавяне на още папки, до които външният потребител да получи достъп:

addpapap-jpg-eeu5

В споделените на партньор папки са включени бутоните Бележка, Продажба и Запитване:

Бутон Бележка отваря форма за създаване на бележка:

baqip-png-w56j

За създадената бележка отговорникът на папката в системата получава известие. Бележката е начало на нова нишка:

aktib-png-1vs7

Към бележката могат да се добавят коментари. В тях е предвидено поле за избор на споделяне или не на коментара с партньора:

inmsjya-png-dsd2

По такъв начин става възможна комуникацията с контрагента вътре в системата с възможностите за писане на текст, и оганизацията на документооборота, които предлага тя.

iskoment-png-acxh

Поле за избор на видимост или не от партньор е добавено и във всички справки съставяни от системата. Това е особено полезно при изготвянето на ценоразписи към контрагенти партньори

Бутон Запитване зарежда форма за създаване на Запитване.
Бутон Продажба зарежда форма, от която контрагентът-партньор сам може да създаде в системата сделка за продажба.

За да имат достъп до бутоните Запитване и Продажба на потребителите с роля partner трябва да се добавят и ролите agent - за Запитване и distributor - за Продажба