bgERP.com

Клавишни комбинации за бърз достъп до бутони


В bgERP е включена възможност за задаване на клавиши на най-често използваните, при попълването и работата с форми, бутони.

Клавишът Интервал в отворена форма зарежда списък за избор от стойности. В редовете от списъка се навигира със стрелките от клавиатурата. Клавиш Таb зарежда следващо поле на форма а комбинацията между Shift+Tab връща курсора в предходно поле.

В различните браузъри се използват различни комбинации за бърз достъп до бутоните:
 • За MAC - Ctr+Alt+Клавиш
 • За Firefox - Shift+Alt+Клавиш
 • За останалите - Alt+Клавиш

   
При посочване на бутон, за който има създадена клавишна комбинация се извежда съобщение(хинт), в което са описани съответните клавиши.

По-долу са изброени бутоните, за които са зададени клавиши:
 • Чернова,Draft,Запис,Save = S

   
За да бъде записана попълнена форма при работа с Chrome е необходимо при натиснат бутон Alt да се натисне и бутон S

 • Запис и Нов,Save and New,Нов,New = N
 • Артикул,Item = A
 • Създаване,Create = R
 • Активиране,Activation,Контиране = K
 • Conto,Реконтиране = K
 • Отказ,Cancel = C
 • Връзка,Link = L
 • Редакция,Edit = O
 • »»» = >
 • ««« = <

   
В настройките на пакета bgERP администраторът на системата може да настройва клавишни комбинации за бутони. От Персонализиране на потребителския профил, достъп до тези настройки имат и потребителите на системата.