bgERP.com

Пакети, меню и обновяване на bgERP


Управление на пакети и обновяване на bgERP

bgERP се състои от различни пакети. Някои от тях са задължителни и жизненоважни за функционирането на системата, а други са необходими само за решаването на някои конкретни задачи. Системата може да бъде разширявана и с пакети, специфични за бизнеса на дадена фирма.
От меню Система » Aдмин » Код » минитаб Пакети се извършва управлението на пакетите в bgERP.

paketmenidg-png-u6x3

Всеки пакет е визуализиран в екрана с име и с кратко описание на съдържанието и предназначението му. От изгледа на пакета са възможни и различни действия с него, в зависимост от текущото му състояние. Пакетът може да бъде деинсталиран, да бъде инсталиран (актуализиран) и да бъдат извършени някакви настройки, свързани с използването му в системата. Действията и предложените настройки за пакетите са специфични за различните пакети. Действията от изгледа на пакета са възможни от бутоните Инициализиране, Настройка и бутона за деактивация. Повечето от имената на пакетите са и линкове към места от системата, където са интегрирани техните функции.

От филтъра в горната част на страницата е възможно азбучно търсене и филтриране на пакетите, според текущото им състояние. Според състоянието си пакетите са оцветени в различен цвят:

paketitemi-jpg-64yk

Инсталирането на пакет става чрез бутон Инсталиране в изгледа му.

Oбновяване

За наличие на нова версия на bgERP администраторът на системата получава известие в портала:

obnovleniya-jpg-5fv6

В долната част на страница Пакети е разположен бутон Обновяване на системата, чрез който се извършва актуализация на модулите на bgERP. Натискането му стартира диалог/съветник за проверка и избор за инсталиране, ако е налична, на по-нова версия на системата.

obnovimepak-png-ez0q

Следвайте стъпките на съветника. Минете през:
 • Проверка за по нова версия;
 • Обновяване - Когато актуализациите бъдат изтеглени систeмата извежда съобщение(линк):
 • Вие имате последната версия на bgERP, може да продължите »; - натиснете го;
 • Има предупреждения. Ще продължите ли нататък? » - натиснете го;
От предложените възможности изберете:
 • Стартиране на инициализация - натиснете го;
Изчакайте инициализацията да приключи и натиснете:
 • Стартиране на bgERP.

   
След всяко обновяване, задължително преминавайте през Инициализиране на системата. В противен случай изтеглените актуализации няма да се приложат в инсталацията ви и е възможно някой модул да даде съобщение за грешка

Бранчове

Кодът на bgERP се съхранява в хранилище на GitHub. В него има няколко бранча (разклонения), в които той се намира според степента му на готовност:
 • master - това е най-завършения и тестван код - публичните релийзи. Той се използва в инсталаторите и виртуалната машина на bgERP. По подразбиране след инсталиране, обновяването на системата е насочено към този бранч. Този бранч не винаги съдържа най-новите функции на системата, но за сметка на това е повече тестван и е стабилен.
 • DC2 (Deployment Circle №2) - това е почти напълно тестван вариант на кода, в който остава да се направят минимални промени. Той предстои да стане релийз и да бъде включен в master.
 • DC1 (Deployment Circle №1) - това е вариант на кода, предназначен за тестване в реални системи на потребители, които са се съгласили да бъдат бета-тестери на bgERP.
 • test - в този бранч е първият тестов вариант на кода и се използва основно за автоматични тестове.
 • dev - това е най-новият, актуален и работен вариант на кода. Той постоянно се променя. Предназначен е за разработчиците. В демонстрацията на системата се ползва кодът от този бранч.

   
За преминаване към друг бранч откъдето може да се изтегли по-нов, макар и не напълно завършен код е необходимо да направите следното:
 1. Отворете конфигурационния файл: bgerp.cfg.php (намира се в директория conf на папката в която е инсталирана bgERP).
 2. Променете стойността на константата BGERP_GIT_BRANCH от master на DC1, DC2 или dev.
 3. Запишете файла.
 4. В Система » Aдмин » Код » Пакети натиснете бутон Обновяване на системата. (минавате през синия екран и трябва да ви се покаже съобщение че кода е превключен на избрания бранч).
 5. Минете през Проверка за по нова версия, Обновяване, Стартиране на инициализация и Стартирайте bgERP.

   
Преминаването от по-горен (по-стабилен) на по-вътрешен (по-нестабилен) бранч е лесно. Обраното може да стане само при положение, че кодът на вашето приложение е по-стар (изостанал) спрямо този на бранча, който сте избрали.

Настройване менюто на системата

Всеки пакет при своето инсталиране има възможност да създаде нови връзки в основното меню на системата. Администраторът може да добави нови елементи.

Мениджър на основното Меню - bgerp_Menu

Той е достъпен през менюто Система » Aдмин » Код » Пакети. От там трябва да се кликне върху името на пакета bgerp.

bgerppak-jpg-gacz

Url-то е от вида: https://bgerp.example.com/Menu. Новопоявилият се таб "Меню" съдържа всички записи, които дефинират менютата и техните подменюта.

bgErpak-png-vqkk

Чрез бутон Нов запис могат да бъдат добавяни нови записи за дефиниране на менюта.

admenu-png-9hes

Всеки запис на менюто има следните полета:

 • Ред - на кой ред да се покаже връзката на менюто;
 • Меню - Името на връзката на менюто;
 • Под меню - името на под-менюто. В случай само на едно под-меню, то не се показва;
 • Контролер - кой е контролера, който се извиква от това меню;
 • Екшън - кой е екшъна на контролера;
 • Авто скриване - дали, ако потребителя няма нито една от ролите в следващото поле, да се скрие връзката;
 • Роли - списък на ролите, които имат достъп до тази връзка.

   

Задаване на фирмена бланка

От бутон Настройка в изгледа на пакета bgERP се отваря екран откъдето е възможно създаване на фирмена бланка - на български и английски.

Добре е бланката да съдържа логото на фирмата, мотото ѝ и някаква адресна и контактна информация.

От бутон + пред желаната бланка се стартира диалог за добавяне на графичен файл (Разширения: jpg, jpeg, jpe, png) по стандартния за bgERP начин. Добавените файлове ще се включват във всеки фирмен документ.

bgp1-png-jj5k
bgp2-png-9afm

За коректно показване в документите е необходимо добавяните файлове да са с размер 750 х 87 рх

От бутона "Персонализиране" в профила на всеки един потребител, могат да се зададат различни фирмени бланки.

Ако не разполагате с подготвен файл, може да ползвате графичените файлове, които са генерирани в системата при персонализирането на данните за вашата фирма.

От насройките на пакета bgerp могат да се задават стойности и да се определя начина на функциониране и за други елементи на системата:

 • нотифициране за неработещ cron;
 • време за съхранение на известията;
 • време на съхранение на историята в "Последно" на портала;
 • време за начало на работния ден;
 • допустимост за автоматично приключване на сделка при достигнат зададен % на изпълнeние.

   

Номера на фактури и автоматично приключване на сделките за продажба и покупка


Диапазони за номера на фактури

При инсталиране на системата се създава един диапазон за номера на фактури (по подразбиране от 1 до 1999999:

diapatab-png-elyg

От Система » Дефиниции » Диапазони могат да се добавят още диапазони за номера на фактури, различни от системния. Бутон Нов запис зарежда форма за добавяне:

newaccinfiose-jpg-2y02

Допълнително добавените диапазони могат да се редактират, деактивират и активират. До тях може да се дадат права на избрани роли или конкретни потребители.

При инсталиране на системата са заредени настройки по подразбиране за дейностите и документите извършвани и създавани в процеса на продажба. Те могат да бъдат променени, според специфичните нужди на всяка фирма, от настройките на пакета sаlеs:

salespak-jpg-3ayz

С бутон Настройка в изгледа на пакета се отваря форма, от която се задават множество параметри:

 • Толеранс за просрочване на продажбата;
 • Допустим ценови период за продажбата;
 • Време за изчакване преди автоматично приключване на продажбата:

   
prikluprod-jpg-1ngg

 • Драйвър за Фискален принтер, ако се ползва такъв;
 • Начин на изчисляване на ДДС-то във фактурите;
 • Има ли фирмата касови апарати;
 • Шаблон по подразбиране за Договор за продажба;
 • Шаблон по подразбиране за Фактура и др.

   
Времето за изчакване преди автоматично приключване на покупка се задава от настройките на пакета purchase:

purchasepak-jpg-bra6