bgERP.com

Обслужване » Централа


В bgERP е създадена възможност за интегриране на телефонната централа на фирмата. Така се създава допълнителна функционалност на комуникациите. Поддържа се регистър на разговорите и е възможно автоматично свързване и изпращане на факсове и SMS. Във Факс и SMS комуникация са описани предварителните настройки, които трябва да се направят в системата за да бъде постигнато това.

Модул Централа от меню Обслужване се състои от няколко страници (таба), чрез които се управляват дейностите извършвани през телефонната централа на фирмата.

Номера

В таб Номера се съдържа списък на всички телефонни номера обхванати в системата:

nomera-jpg-865t

Номерата от визитника - на фирми и лица се включват автоматично в списъка. Вътрешните номера на телефонната централа се добавят чрез бутон Нов вътрешен от форма, в която се въвежда вътрешният номер и служителят, който отговаря на него.

newintert-jpg-14x7

Добавените вътрешни номера могат да бъдат редактирани и изтривани от съответните бутони в списъка. Добавените от визитника номера се редактират във визитника.

Разговори, Факсове и SMS

По подразбиране, след стартиране на подменю Централа е отворен таб Разговори.

razgovori-png-q0gt

Той зарежда списък на всички обаждания от и към вътрешния номер на текущия потребител. Чрез филтри е възможно селектиране и преглед на разговорите по телефонен номер, потребители от екипа или на целия екип, състояние и период, както и в различни комбинации между тях. Добавени са бутони, чрез които от телефонен номер да бъде създаден нов контрагент - фирма или лице или номерът да бъде добавен към съществуващи контрагенти от визитника. С бутон Сигнал се стартира съветник за създаване на задача/сигнал.

В bgERP телефонните номера са линк, от който могат директно да бъдат набрани. Това е възможно да стане от визитника или от избор на номер в някой от табовете на подменю Централа. Клик върху телефонен номер зарежда екран, от който са достъпни няколко действия:

nomerrazg-jpg-z4we

 • С бутон Избиране телефонният номер може да бъде избран.

   
 • С бутон Кой е? може да се търси телефонният номер с Google.

   
 • Бутон Факс зарежда форма за създаване и изпращане на факс:

   
faxnewfax-jpg-bj0e

 • Бутон SMS зарежда форма за създаване и изпращане на SMS. Във формата за изпращане на SMS е наличен падащ списък за избор на услуга, според предварително инсталираните за това пакети в bgERP ( Факс и SMS комуникация).

   
smspaket-jpg-0vu9

Формата за изпращане на SMS, може да бъде заредена и от бутон Нов запис в таб СМС. Когато е заредена така, в полето за номер на получател, номерът може да бъде въведен ръчно и да е извън наличните в системата. В този случай в колона "Контакт" на списъка с изпратени SMS, на реда на номера, който го няма в системата, при посочване с мишката, са налични бутони за въвеждане на контакт в указателя - Нова фирма или Ново лице.

kliiklii-png-jeuv

В табовете Факсове и СМС, аналогично на таб Разговори са изведени списъци на изпратените от системата факсове и SMS съобщения.