bgERP.com

Декларация за съответствие


Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е документ, в който производителят или негов упълномощен представител в рамките на Европейското икономическо пространство указва, че продуктът отговаря на всички необходими изисквания, изложени в съответните приложими директиви. В bgERP е интегрирана възможност в процеса на продажба да бъде издадена и Декларация за съответствие на продуктите, съгласно директивите на ЕС.

Първият бутон на реда с бутони в изгледа на контираната фактура дава достъп до няколко допълнителни бутона, един от които е бутон Декларация:

dopide-png-z0aq

Чрез него се зарежда форма за попълване и издаване на декларация за съответствие:

deFor-png-qbw2

Във формата са попълнени артикулите от фактурата и възможните твърдения и материали. Чрез отметки в чекбоксове нужното се маркира. Декларацията се записва в Чeрнова и като такава е възможно нейното редактиране и отпечатване. След активиране, декларацията може да бъде изпращана по имейл и към нея могат да бъдат добавяни коментари:

KoDek-png-tx1q

Документът Декларация за съответствие се настройва от Търговия » Продажби » Декларации.