bgERP.com

Декларация за съответствие


Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е документ, в който производителят или негов упълномощен представител в рамките на Европейското икономическо пространство указва, че продуктът отговаря на всички необходими изисквания, изложени в съответните приложими директиви. В bgERP е интегрирана възможност в процеса на продажба да бъде издадена и Декларация за съответствие на продуктите, съгласно директивите на ЕС.

Първият бутон на реда с бутони в изгледа на контираната фактура дава достъп до няколко допълнителни бутона, един от които е бутон Декларация:

daki-png-jxhj

Чрез него се зарежда форма за попълване и издаване на декларация за съответствие:

dekF-png-mlvn

Във формата са попълнени артикулите от фактурата и възможните твърдения и материали. Чрез отметки в чекбоксове нужното се маркира. Декларацията се записва в Чeрнова и като такава е възможно нейното редактиране и отпечатване. След активиране, декларацията може да бъде изпращана по имейл и към нея могат да бъдат добавяни коментари:

deSv-png-7b8x

Декларация за съответствие е може да се създаде и от оферта. За тази цел в списъка с допълнителни бутони на активна оферта е включен бутон Декларация:

deklarOf-png-sg9j

Документът Декларация за съответствие се настройва от Търговия » Продажби » Декларации.