bgERP.com

Мобилен нефискален принтер XP-P300

Създаваните с bgERP бизнес документи за продажбите (договор за продажба, експедиционно нареждане и фактура) могат да бъдат разпечатвани от устройства с Android 5.0 и по висока (смартфони, таблети и др.) на мобилeн принтер.

По надолу в няколко стъпки са описани настройките, които трябва да се направят за печат на мобилен принтер XP-P300 на Xprinter.

В bgERP системата се инсталира пакетът escpos:

ecspos-jpg-xc1z

На устройството, от което ще се отпечатва се инсталира приложението bgERP Agent (
bgerp-agent-v0.7.9.937b.apk).

croparc-last-png-a0wx

Задачата на приложението е да свърже устройството с принтера посредством Bluetooth и автоматично да зададе на принтера някои настройки.

За да може да се инсталира приложението е необходимо да се разреши инсталиране от непроверен източник. Окончателната версия на приложението ще бъде качена в Android market и ще отпадне преминаването през тази стъпка

21-jpg-oso2

31-jpg-r7zb

След като приложението се инсталира се стартират настройките на Bluetooth на устройството и то се сдвоява с принтера:

41-jpg-ch1r

Когато връзката бъде осъществена се стартира приложението bgERP Agent. В него се избира принтера и се задава интернет адреса (url) на bgERP системата, от която ще печатаме:

51-jpg-l07n

Бутон Провери URL проверява има ли връзка с bgERP системата, инсталиран ли е в нея пакета escpos и има ли връзка с принтера. Ако всичко е наред се зарежда бутон за тестово отпечатване.

Бутон Тест проверява връзката само между принтера и устройството.

Отпечатва се тестова страница:

61-jpg-ec81

От системата се зарежда желания за отпечатване документ. В списъка с допълнителни бутони е наличен бутон МР(бутонът е наличен само при инсталиран пакет escpos):

71-jpg-e5gu

Натиска се бутона, потвърждава се печата и се отпечатва документа:

81-jpg-mvp8

bgERP може да работи и с мобилен принтер DPP-250. Процедурата по свързване и настройка за печат е същата. Възможно да се разработят драйвери и за други модели мобилни нефискални принтери.

Конкретните настройки за различните модели смартфони и таблети може да не са като показаните, но принципът на свързване и работа е същият.