bgERP.com

Връзка между различни bgERP системи


Различни bgERP системи могат да се свързват помежду си и потребители от една система да получават достъп до друга. За целта е необходимо да се инсталира пакета remote:

remotepak-jpg-13dq

След като пакета бъде инсталиран в Меню Система се визуализира модул Отдалечени:

otorizero-jpg-67cz-d350629b-1200-jpg-ok42-1

С бутон Нов запис зареждаме форма в която въвеждаме URL - то на друга bgERP система и го записваме.

formotorize-jpg-ouc3-2bddf96e-1200-jpg-4v0z

В профила на потребителя се добавя бутон Оторизация. Информация за оторизацията се добавя отдолу в профила на потребителя:

adminprooto-jpg-3l38-557e823d-1200-jpg-ohve

В отсрещната bgERP система се получава съобщение за потвърждаване на оторизацията:

accept-jpg-0euu-03b88367-1200-jpg-vr4p

Потвърдената оторизацията означава, че първата система ще получава известия за втората и ще има достъп до нея с правата на оторизирания потребител.

notifinew-jpg-z1ez-07a23653-1200-jpg-rm62

Влизането в другата система става автоматично от полученото известие.

Въведените оторизации се извеждат в списък в Система » Отдалечени:

polu4eotori-jpg-au3w-b74efd27-1200-jpg-r1n9