bgERP.com

Рекламации и връщане на стока


Не са редки случаите, когато клиент връща продадената му от нас стока. Причините за това могат да са най-различни - несъответствие между поръчано и доставено, негодна и повредена стока и т.н.

Отчитането на рекламациите в bgERP извършваме в сделката за продажба, с която са продадени стоките. Сделката, която ще разгледаме в примера е още активна - за нея не е съставен документ за приключване:

reklamace01-png-5p6o

С бутон Добави ... в нишката на сделката зареждаме документния модел на bgERP и от група Логистика избираме Складова разписка. Създаваме складова разписка за артикулите, които ни връща клиентът, контираме я и ги приемаме в склада. В складовата разписка е добавен текст "Връщане на стока":

razpipi-png-je3n


Когато се съставя складова разписка в нишка, в която има експедиращ документ (ЕН или продажба с експедиция), в черновата на тази складова разписка е включен и бутон Импорт:

sklazero-png-tt28

Ако експедиращите документи са повече се показва списък за избор на документ, след което се зарежда списък на количествата по артикули от избрания експедиращ документ. Ако документът е само един се зарежда автоматично:

detskladrazp-png-o0lt

В списъка се въвеждат връщаните количества и с бутон Импорт във формата се добавят в складовата разписка


Складова разписка за връщане може да се създаде и от бутон Връщане. Разположен е в списъка с допълнителни бутони на всеки експедиращ документ:

Vyrni2-png-nvq4

По подразбиране в такава разписка се подсказват количествата от същия експедиращ документОт група Финанси на документния модел избираме и създаваме разходен паричен документ - касов или банков, с който връщаме парите на клиента. В паричния документ е добавен текст "Връщане към Клиент":

rkomasta-png-3wg6

От бутон Известие в издадената по сделката фактура зареждаме форма за създаване на кредитно известие към нея. Когато е възможно е препоръчително известието да не е само в стойност, а да е и за количество:

kimaya-png-l1nz

Статистиката по сделката се променя:

statmay-png-avtv

Когато сделката бъде приключена - ръчно или автоматично, ще се занули и сумата в поле "За доставяне".

Ако сделката за продажба, по която ще се прави връщане, вече е приключена, първо оттегляме документа за приключване. По този начин става възможно добавянето на документи в нишката.

Рекламация за ремонт

 
В bgERP е разработена процедура за обработване на рекламациите от клиенти, при които върнатото изделие ще бъде ремонтирано. Обикновено се прилага за изделия в гаранция. Те могат да са собствено производство или купени от друг производител. Процедурата включва:
 • връщане на повреден уред от клиент,
 • изпращането му към доставчика на уреда за рекламация - ремонт/подмяна
 • Връщане от доставчика на ремонтирания/подменения уред
 • Връщане към клиента на уреда

   
За автоматизиране на тези действия се използва Протокол за отговорно пазене.

В папката на Клиента, който връща уреда за ремонт, създаваме нестандартен артикул, който има 2 важни особености:
 • достатъчно е да има само свойството складируем
 • не трябва да е споделен в друга папка

   
Kart1-png-lj2v

За полученият/те артикули създаваме в папката на Клиента Протокол за отговорно пазене (ПОП) за Чужди артикули:

POPre-png-cbe6

След активиране на този ПОП за получени Чужди артикули дължим на Клиента полученото от него количество. В списъка с допълнителни бутони на ПОП става активен бутон Рекламация. Натискането му отваря форма за създаване на ПОП за Наши Артикули. В нея се избере контрагентът - Доставчик, на който ще изпращаме получения от нашия Клиент уред за ремонт/подмяна. Възможен е и избор на друг контрагент, който да извърши тези действия.

na6Ar-png-uq44

След активиране на така създадения ПОП за предадените Наши артикули нашия Доставчик ни дължи тези артикули

Предаваме същия нестандартен артикул, който сме получили от нашия Клиент, но в отношенията ни с нашия Доставчик, той вече е "наш", който пък ние предаваме на ОП на Доставчика си

В картона на създадения в началото на процедурата нестандартен Артикул имаме пълната информация към момента за него:

kartonaX-png-eb6k

И в двата съставени ПОП - за получени чужди и предадени наши артикули е наличен бутон Връщане.
 • Когато нашия Доставчик ни върне ремонтираните/подменените Наши артикули натискаме бутона Връщане Той автоматично ни създава обратния документ.
 • За да върнем артикулите на клиента натискаме бутона Връщане в ПОП за получени Чужди артикули

   
Посочения пример е елементарен и има за цел само да покаже организацията на процеса. В практиката са възможни най-различни варианти и комбинации