bgERP.com

Рекламации и връщане на стока


Не са редки случаите, когато клиент връща продадената му от нас стока. Причините за това могат да са най-различни - несъответствие между поръчано и доставено, негодна и повредена стока и т.н.

Отчитането на рекламациите в bgERP извършваме в сделката за продажба, с която са продадени стоките. Сделката, която ще разгледаме в примера е още активна - за нея не е съставен документ за приключване:

sdelkareklam-jpg-7ylz

С бутон Нов ... в нишката на сделката зареждаме документния модел на bgERP и от група Логистика избираме Складова разписка. Създаваме складова разписка за артикулите, които ни връща клиентът, контираме я и ги приемаме в склада. В складовата разписка е добавен текст "Връщане на стока":

sklarazrec-jpg-sssj


Когато се съставя складова разписка в нишка, в която има експедиращ документ (ЕН или продажба с експедиция), в черновата на тази складова разписка е включен и бутон Импорт:

import2-jpg-q4yz

Ако експедиращите документи са повече се показва списък за избор на документ, след което се зарежда списък на количествата по артикули от избрания експедиращ документ. Ако документът е само един се зарежда автоматично:

spis111-jpg-8qk0

В списъка се въвеждат връщаните количества и с бутон Импорт във формата се добавят в складовата разписка

От група Финанси на документния модел избираме и създаваме разходен паричен документ - касов или банков, с който връщаме парите на клиента. В паричния документ е добавен текст "Връщане към Клиент":

rkoklient-jpg-esu3

От бутон Известие в издадената по сделката фактура зареждаме форма за създаване на кредитно известие към нея. Когато е възможно е препоръчително известието да не е само в стойност, а да е и за количество:

kreizzzzz-jpg-uk66

Статистиката по сделката се променя:

stati-jpg-2uu4

Когато сделката бъде приключена - ръчно или автоматично, ще се занули и сумата в поле "За доставяне".

Ако сделката за продажба вече е приключена, първо оттегляме документа за приключване. По този начин правим възможно добавянето на документи в нишката.

Това, което разгледахме е най-често срещаният в практиката случай, когато стоката се връща в текущия отчетен период.