bgERP.com

PWA приложение за получаване на PUSH нотификации


Push нотификациите позволяват да се получават известия на смартфон или таблет. Искате ли да получавате нотификация на телефона си, когато в bgERP се случва нещо важно? Ако сте инсталирали и настроили PWA приложението, вие може да настроите и получаването на нотификации на устройството си.

В bgERP тази възможност е реализирана чрез пакета PWA и приложението, което той добавя:

rPwaP-png-r2h3

В настройките на приложението се посочва домейнът, от който ще се изпращат известията:

re46-png-ilod

В bgERP има възможност за множество домейни в системата. Препоръчваме PWA приложението да се настрои на е различен от основния, например app.company.com

С инсталирането на пакета PWA, се задава път до Composer-a по следния начин:
В конзолата се редактира файла /var/www/conf/bgerp.cfg.php и добавя реда:
DEFINE('EF_VENDOR_PATH', EF_ROOT_PATH . '/composer');
Aко в системата няма корпоративна или събирателна имейл сметка, трябва да се задеде defIfNot('PWA_MAILTO', '*@*');.
Създава се директория /var/www/composer и се дават права на потребителя на Apache (www-data) да може да записва и да чете от там с командата:
chown www-data:www-data /var/www/composer -R

Пътищата на директориите по горе са при стандартна инсталация на bgERP.

Ако се използва fpm (fastCGI), трябва да се зададе път и до php, което може да се изпълни като cli - defIfNot('PHP_PATH', 'php7.4'); примерно. php7.4-fpm не позволява стартиране по конзолата.

Препоръчително е да се използва версия PHP 7.4

След като се направят тези настройки се инсталира и настройва приложението.
  • Задава се Add to Home Screen. За IOS - задължително, а за Аndroid и Windows - препоръчително.

     
  • За IOS - Инсталира се PWA приложението с Add to Home Screen и от вече инсталираното приложение се прави абонииране за получаване на известия. В IOS, не пита дали да инсталира приложението.

     
За да се инсталира приложението версията на IOS трябва да е 16 и по-висока

  • При Аndroid и Windows, няма такова изискване. Може да се направи абониране и от браузъра и от приложението. В Аndroid няколко пъти пита дали да се добави приложението. След това ръчно може да се даде Add To Home Screen или Install App (Chrome):

     
opers-png-1sgu

В профила на текущия потребител, във втори ред при допълнителните бутони се появява бутон Известяване. Може да се работи и в мобилната версия, може и на PC.

prfPr-png-5ja8

С натискането му се прави абонамента за получаване на съобщения и се зарежда форма за настройка, в която потребителя избира какви известия и кога да ги получава.

formabo-png-f82b

В настройките на смартфона/таблета трябва да се разреши получаването на известия от приложението.