bgERP.com

Обединяване на продажби


Една сделка за продажба може да се извърши на няколко етапа, на всеки от които да бъдат правени частични експедиции, частични плащания и фактурирания и т.н. По същата логика две или повече стартирани сделки за продажба към един контрагент могат да се обединят в една сделка, чието изпълнение да продължи по общия ред за извършване на продажба. Случаите на необходимост от такова обединяване могат да бъдат най-разнообразни - едновременно плащане по няколко сделки, насочване на няколко експедиции към една локация, общо фактуриране на количества по няколко сделки и т.н.

Възможност за обединяване на сделки за продажба е предвидена в bgERP. В папката на контрагент чиито неприключени сделки желаем да обединим създаваме чернова на продажба без да добавяме в нея артикули. В празната чернова е добавен бутон Обединяване. Достъп до бутона имат потребители с роля dealJoin:

obed02-png-3ygo

Той зарежда форма в която се показват неприключените сделки с контрагента. Тук могат да се изберат продажби, които да се обединят в новата продажба.

obed03-png-814h

След като изберем желаните сделки активираме продажбата с бутон Обединяване във формата:

obed04-png-1ang

В новата продажба автоматично се включват количествата от продажбите, които сме посочили за обединяване. В статистиката на новата продажба са обединени договореното и изпълнено до момента по съставящите я продажби, а в условия са изписани продажбите, които обединява. За новата продажба са валидни условията, които сме задали при създаването и.

В нишката на всяка от съставните продажби се добавя документ за приключване, в който е посочена обединяващата продажба:

obed05-png-t4mn