bgERP.com

Логистика » Навла


Модул Навла на меню Логистика позволява в системата да бъдат описани транспортни зони и да се зададат правила за изчисляване на транспортни разходи за всяка от тях. За работа с модула е необходимо де се инсталира пакетът tcost

tcostpac-jpg-2wlf

В настройките на пакета могат да се зададат стойности по подразбиране:

tcost-jpg-io1n

Страница Навла зарежда списък на всички дефинирани в системата транспортни зони:

navlatab-jpg-75sb

С бутон Нов запис зареждаме форма и създаваме зона:

adzonatab-jpg-pkix

Клик върху името на зоната зарежда детайлният и изглед:

zonazero-jpg-b0t6

С бутон Нов запис задаваме цени за различни тегла на товара:

cenitegla-jpg-2b91

Задаваме и код на държава. Тук имаме възможност да въвеждаме и пощенски кодове за по-голяма детайлност:

zonabalgare-jpg-28sp

Въведената информация се добавя в транспортната зона:

Screenshot-2018-10-09-Navla-Navla-Reload-png-e40g

Бутон Изчисление в таб Навла зарежда форма в която може да се въведат данни и да се изчислят транспортните разходи за товар по зона:

dapnavlo-jpg-ne0v

Изчислените, чрез калкулатора транспортни разходи, могат да се използват при създаване на оферти и договори за продажба. Създадена е възможност и за автоматичното им добавяне в документите.