bgERP.com

Извършване на продажби


Хилядолетната еволюция на търговията е създала голямо разнообразие в начините за продажба. Тези сделки са най-важните за всеки бизнес, затова в bgERP са вградени множество документи и процедури, необходими за точното отразяване и проследяване на продажбите.

В тази глава на документацията ще разгледаме:


Вижте и встъпително видео за създаване на продажба в bgERP: