bgERP.com

Интеграция с Google maps


За интегриране с Google maps е необходимо да се получи api key от Google и да се въведе в настройките на пакета google:

googlepake-jpg-g9ci-1

Показване на карта във външната част на сайта


В Система -> Плъгини потребител с роля admin добавя запис от вида:

plugins-jpg-qjqg

По този начин потребители с роли ceo, admin и cms виждат бутон Вграждане за вътрешните софтуерни обекти.

В желана визитка - наша или на контрагент се отваря минитаб Локации. Избира се локацията, за която да се генерира таг. Задават ѝ се точните координати. При зададен адрес координатите ще се заредят автоматично при натискане на бутон ... в поле Координати.

apykeylokacy-png-mang

В Обекта (локацията) се натиска бутон Вграждане. В полето "шаблон" се оставя само текста: [#gpsCoords#] Тагът (Заглавието) се изписва слято, както тук:

lokacyajs-jpg-67la

Записва се.

Тагът става нещо от вида:

locacy-jpg-frmb

Когато този таг се постави в статия:

statiya-2-jpg-gvtl

се показва картата на Google:

saytmaps-jpg-bqs2