bgERP.com

Експорт и импорт на контрагенти

Потребител с роля admin може да направи експорт и импорт на списък от контрагенти. За целта се използват бутоните Експорт и Импорт в табовете Фирми и Лица на Визитника:

dostosno-png-1ym3

Бутон Експорт зарежда форма за избор на формат:

exfor-png-l054

и желаните полета с данни от визитките на контрагентите:

fomifi-png-5s0n

Указват се разделител, ограждане и десетичен знак и контрагентите се експортират в CSV формат.

Изглед:

Expipi-png-jgo1

и съдържание:

Sudufile-png-0a3c

на създадения файл crm_CompaniesCsv1713357762.csv. Файла се записва в системата, откъдето може да бъде свален (за всеки експорт се генерира уникално име на изходния файл).

По подобен начин се извършва и импортът. Данните, които ще се импортират в системата трябва да са в CSV формат. В примера ще използваме файла proba_1.csv. Той е създаден с LibreOffiсe Calc и е записан с разширение .csv. Съдържанието му е следното:

pngtable-png-zhlb

С бутон Импорт в таб фирми стартираме импорта. Зарежда се форма в която се избира начинът на подаване на CSV данните:

inputmode-jpg-mxm6

С бутон Продължи се преминава в следващата форма. Тя е различна, в зависимост от източника който сме избрали:

  • при зареждане от файл:

     
infile-jpg-f8ms

  • с Copy и Paste на CSV данни:

     
copycsv-jpg-2pj4

Общото във формите е изборът на разделител, ограждане и тип на информацията в първия ред. Когато данните се въвеждат с копиране и поставяне техен източник може да е всеки текстов файл (.TXT, .DOC, .XLS и т.н.) където те са въведени в CSV формат (Comma Separated Values – стойности, разделени със запетаи).
Последната форма от диалога е предназначена за определяне на съответствията на подаваните данни с конкретните полета за запис в системата:

saotveee-jpg-44x0

Отново с бутон Продължение данните се прехвърлят в системата. Извежда се съобщение за броя на добавените и обновени записи.

najnovo-jpg-df52