bgERP.com

Вътрешна комуникация


Специфични за модул Документи » Всички и поддържани в самата документна система на bgERP са само два типа документи: Бележка и Коментар. Чрез тях и чрез функцията за споделяне на документите се осъществява вътрешната комуникация между потребителите на системата при работата с нея.

Коментар

Коментарът е текстов документ, който може да бъде създаден вътре във всяка нишка. Използва се основно за вътрешна комуникация между потребителите на системата. Коментарът винаги е последващ документ и не може да е първи документ в нишката.

Основни функционалности:
  • текстово съдържание, за създаването на което, могат да се използват всички възможности на текстовия редактор на bgERP.
  • споделяне с потребители в системата, като по този начин се споделя и съдържанието на цялата нишка (споделянето е възможно още в текста, чрез израз от типа - @ник на потребител);
  • възможност за запис в чернова и последващо редактиране.
Един примерен коментар, в който са използвани почти всички възможности на редактора изглежда така:

komkomka-png-3q35

В най-долната част на коментара (това се отнася за всички документи в bgERP) са показани потребителите, с които е споделен. До ника на споделен потребител e показано времето когато той е видял документа.

Бележка

Бележката е документ - разновидност на Коментара. Тя притежава всички функционалности на Коментара, но може да бъде създадена само като начало (първи документ) на нова нишка:

formbel1-png-jjql

Бележката и коментарът поддържат версионизиране. Това значи, че след първоначалното им активиране, всяка следваща редакция се записва в системата като нова версия на документа. Всички стари версии остават налични и е възможно преглеждането и редактирането им. При сравняване на версиите се визуализират разликите в тях:

formbel2-png-zdnj

Версионизиране се поддържа и в още няколко документа създавани в bgERP. В изгледа на такива документи е включен бутон Промяна, чрез който се зарежда документът и в него се правят желаните промени.