bgERP.com

История на документа


За всеки документ в системата се поддържа история относно извършените с него действия. Техният вид и брой е отбелязан в левия край на документа под аватара на автора му. С клик върху съответното действие в документа се визуализира таблица, в която действията са описани конкретно:

history2b5-jpg-6ahw

Историята на документа може да бъде заредена и от бутон История, достъпен в списъка от допълнителни бутони.

Изгледи на документи

В bgERP е включена възможност да бъде съставен и документ - Изглед. Той показва външния вид (снимка) на някакъв друг документ към даден момент. За документите, които поддържат шаблони, може да се избира от различните шаблони. В документите, за които може да се направи Изглед е включен бутон Изглед:

ZaIzle-png-mnsb

Той зарежда форма, в която може да се избере шаблон и да се сподели с потребители:

ZaIzPak-png-lfmk

Във формата са добавени и инструменти за редактиране. Документът може да се запише в Чернова, където може да се редактира или направо да се активира:

izGeokon-png-2lnw

Изгледите на документ се ползват, когато един документ трябва да се покаже на различни езици или когато искаме да запомним как е изглеждал на някакъв етап от развитието си.

Опции при печат на документи

В бизнес документите е възможно избирането на различен изглед за разпечатване на документа. Натискането на бутон Печат зарежда преглед на документа и прозорец за избор на принтер и потвърждаване на печата. Ако се избере отказ на печата, става активен падащ списък в горната част на прегледа, от който може да се избере нов изглед за разпечатване:

pe4atfakt-png-k66s

След като бъде избран желаният изглед бутона за стартиране на печата отново става активен.