bgERP.com

Транспортни линии


За нормалното протичане на дейностите по експедиране и доставка на суровини, материали, стоки, продукти и т.н. от съществено значение е организацията, документирането и обвързването на складовите процеси с транспортните ресурси на фирмата.

Транспортна линия

Транспортната линия в bgERP e документ, чрез който се повишава ефективността от използването на транспортните възможности на фирмата. Особено полезен е при организирането и осъществяването на приселинг продажбите (приселингът е начин на разпространение, при който крайните търговци изпращат заявките си към производителя, а той ги разпределя към дистрибуторите си).

translintab-png-t7q4

С бутон Нов запис в страница Логистика » Транспорт » Линии зареждаме форма за създаване на транспортна линия:

tlSofe-png-bb7s

Задължителни за въвеждане са само наименование и начало, но обвързването на транспортната линия с конкретни транспортни средства и/или превозвачи позволява по-ефективно планиране и използване на транспортните ресурси на фирмата. След като бъде попълнена формата, тя се записва в чернова, където е възможно редактиране. За да стане възможно използването на документа е необходимо той да бъде записан в състояние Заявка от едноименния бутон в черновата. В изгледа на Експедиционно нареждане, Складова разписка, Междускладов трансфер и Протокол за отговорно пазене е наличен бутон Транспорт:

expTlSofe-png-klre

Той зарежда форма за избор на транспортна линия, с която ще се транспортират продуктите по този складов документ:

formalltotl-png-vt7k

Във формата е възможно и указване на допълнителна информация за товара. Когато бъде избрана линия, тя се добавя в складовия документ:

formaddtlafter-png-zhax

Складовият документ се "разпределя" в посочената транспортната линия. По този начин се улеснява подготовката и групирането на товари за съответното превозно средство и се следи транспорта на експедицията или доставката:

trea-png-zcem

Попълнената транспортна линия се активира и може да започне изпълнението и. Не може да бъде активирана транспортна линия, ако някой от включените в нея складови документи е в състояние чернова, заявка или оттеглен. Транспортна линия, за която е зададена повторяемост, автоматично се подновява при настъпване на зададеното време за това. Бутон Печат(детайли) позволява да бъдат разпечатани с детайлните си редове, включените в транспортната линия складови документи.

Транспортни линии могат да се създават и в папки от тип Проект с документния модел на bgERP - бутон Нов ... и избор на Транспортна линия в група Логистика.