bgERP.com

Търсене на документи


Чрез възможностите за Пълнотекстово търсене в bgERP е създадена възможност за лесно намиране на нужните в работата папка, нишка или документ.

Бърз бутон Търсене

Той е разположен в горния ляв ъгъл на портала и чрез него е достъпна функционалността за търсене предлагана в таб Търсене и са добавени допълнителни филтри:

tarsene-png-tvtf

Чрез таб Търсене

Таб Търсене е предназначен за търсене в базата от документи в цялата система на bgERP. Търсенето става по ключови думи и възможност за избор, самостоятелно или в комбинация, на различни показатели за филтриране на информацията.

tarstag-png-jxcn

Търсене на папка

Търсенето е възможно по няколко начина:
 • Чрез Филтъра (търсачката) на страница Папки, разположен над списъка с папките, който предлага няколко опции:
  • Търсене - в поле Търсене се въвежда текст (букви, цифри и/или други символи), съдържащ се в името на търсената папка и се натиска бутон Филтрирай. Извежда се списък само на папките, част от името на които, започва с въведения текст;
  • Филтриране по екип/член на екипа - изборът на друг потребител от екипа или на целия екип на текущия потребител от падащото меню, извежда само неговите или на всички членове от екипа папки, които не са секретни;
  • Сортиране - от падащото меню на филтъра може да се избере опция за подреждане на папките в списъка - "Първо чакащите" - т.е. отворените папки (по подразбиране) или Сортиране по "последно";
Всяка от опциите може да се използва самостоятелно и в комбинация с останалите. За да се приложи избраната комбинация се натиска бутона Филтрирай, а за връщане към началния вид на списъка (вида му по подразбиране) - се кликва върху таб Папки;
 • Чрез раздел Последно на Портала.
При влизане в системата потребителят попада в Портала на bgERP. Логото на системата, разположено в средата на основния екран e пряк път до Портала, достъпен винаги. Раздел Последно на Портала, съдържа списък на всички документи, нишки и папки, които последно е използвал (създавал, преглеждал, редактирал) потребителя. Този списък често е най-удобния и бърз начин за преминаване от една към друга задача и респективно - от папка в папка. В заглавието на раздела е вградена търсачка за търсене по ключови думи. (Търсачки са включени и в заглавията на разделите Календар и Известия)

lastportal-png-q0ye

Търсене на нишка в папката

Подобно на търсенето на папка:
 • Чрез Филтъра (търсачката) на страница Теми, разположен над списъка с нишките, който предлага три опции:
  • Търсене - в полето Ключови думи се въвежда текст (букви, цифри и/или други символи) и се натиска бутона Търсене. Извежда се списък на тези нишки, които съдържат въведения текст в ЗАГЛАВИЕТО СИ ИЛИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪРВИЯ ДОКУМЕНТ (поле Относно:).
  • Сортиране - от падащото меню на второто поле на филтъра може да се избере опция за алтернативно подреждане на нишките в списъка: "Първо отворените" (по подразбиране), "По последно", "По създаване", "По брой документи" или "Само моите" (селектира само темите в които текущия потребител е създал документ или е харесал документ)
  • Вид документ - в третото поле на филтъра, отново от падащо меню е възможно да бъде избран и конкретен вид документ.
Трите опции могат да се използват както самостоятелно, така и в комбинация - за да се приложи избраната комбинация се натиска бутона Търсене, а за връщане към началния вид на списъка (вида му по подразбиране) - се кликва върху таб Теми или върху името на папката в пътя.
 • Чрез раздел Последно на Портала.