bgERP.com

Система » Администриране


В меню Система на bgERP са съсредоточени по-голямата част от функциите по администриране и настройка на системата. От тук се извършват Управлението на Пакетите, Обновяването на системата и създаването на Потребители и Роли. Освен тези дейности, от меню Система » Админ, администраторът на системата е в състояние да настройва и наблюдава различни нейни функции.

В меню Система » Админ има още няколко таба, всеки от които зарежда страница със специфично съдържание.

Превод

Таб Превод съдържа речник със значения, посредством които потребителският интерфейс на системата е преведен на различни езици. Чрез филтъра, записите могат да бъдат групирани и разглеждани по език.

prevoda4-png-s50u

С бутон за редакция в реда на всеки запис, потребител с роля admin може да редактира превода на съответния стринг. С бутон Нов запис може да се въвеждат нови стрингове и превод за тях:

Botle-png-b8ab

Във формата за въвеждане е интегриран и автоматичен превод с Google

Логове

Таб Логове регистрира случващото в системата, в неговата хронологична последователност. Той включва няколко страници, които са достъпни с минитаб бутони:

loginlolog-png-bipb

Във всяка от страниците са групирани записи за различни събития в системата. Чрез записите в логовете се следи работата на системата и е възможно откриване и отстраняване на възникнали проблеми и грешки. Поради големия обем информация постъпваща в логовете в отделните минитабове са включени различни филтри, с които тя да бъде филтрирана.

Крон - периодични процеси

Много от действията в bgERP (изчисляване на баланси, промяна на статуси, записи от камери и т.н.) се извършват чрез периодично стартиране на автоматични процеси. Периодичните процеси и настройките за тяхното стартиране са включени в инсталацията на системата. От таб Крон можем да заредим списък на периодично стартиращите се автоматични процеси в системата:

cron1-png-dlvw
cron2-png-3vno

Бутон Логове на Сron зарежда всички логове в системата, които са генерирани в резултат на стартиране на периодичен автоматичен процес.

С бутона в колона "Състояние" може да се спре или разреши изпълнението на съответния процес.

Ако има проблем с периодичното стартиране на процеси, вижте инструкцията за Задаване стартирането на периодични процеси.

Плъгини

Таб Плъгини съдържа регистър на използваните в системата плъгини:

pluginreg-png-ihag

Чрез бутоните в реда на записа е възможно редактирането и изтриването му. С бутон Нов запис под списъка се добавят нови.

adplu-jpg-zlog