bgERP.com

Модули в менюто "Система"


В меню Система на bgERP са включени три модула:


Система » Админ

Тук са съсредоточени по-голямата част от функциите по администриране и настройка на системата.

Условно модулът може да бъде разделен на:

В тази част от модул Админ се извършва управлението на пакетите, обновяването на системата и настройката на потребителското меню.

Тук са включени дейностите по създаване роли и потребители в bgERP

Чрез пакета colab е създадена възможност за предоставяне на ограничен достъп и споделяне на папки и документи с партньори - външни потребители на системата

От тази част на модула администраторът на системата може да настройва и наблюдава работата на специфичните за системата приложения.

Тази част от администрирането на системата е тясно свързана с документооборота и обхваща организирането и управлението на постъпващите в системата и генерирани в нея файлове.

Тук се поддържа регистър и се дефинират търговски условия, условия за доставка и методи за плащане използвани в системата при извършването на различни процеси.

Тук се описват и се поддържа регистър на свързаните със системата периферни устройства.