bgERP.com

Шаблонни документи


Някои видове документи в bgERP позволяват, след като бъдат създадени, да се ползват като шаблони за създаване на документи от същия вид. Това улеснява работата, особено когато се работи с периодично повтарящи се и близки по съдържание и предназначение документи. Засега шаблонни документи могат да бъдат:

  • Бележки
  • Мемориални ордери
  • Отчети
  • Задачи
  • Финансови сделки
  • Артикули
  • Производствени операции

     
Принципът на работа с шаблонните документи е еднакъв. В черновата на такъв документ е включен бутон Шаблон:

6ablon1-png-w52j

Натискането му зарежда форма за записване на шаблона:

6ablon2-png-f0z9

Във формата се въвеждат папки, потребители и роли, с които да се сподели шаблона.

При създаване на нов документ от същия вид във формата вече имаме и поле Шаблон. В него можем да избераме от създадените шаблони:

proftexshab-jpg-yeuf