bgERP.com

Счетоводство и справки


Най-важната задача на всяка система за управление на бизнеса е да предостави на мениджърите на фирмата точна и актуална информация за състоянието на активите и пасивите ѝ, както и тенденциите в отношенията с партньорите и пазара.

bgERP не е счетоводна програма. Тя не подготвя необходимите за отчитане на фискалната дейност на фирмата справки и отчети - Дневници по ДДС и др., макар и да съдържа голяма част от информацията за тях. При необходимост тази информация може да бъде експортирана към различни счетоводни системи - вътрешни и външни.

Това е реализирано в модулите на Счетоводната подсистема и модул Справки.

Тази глава на документацията съдържа описание на:


Вижте встъпителния урок за използването на счетоводната информация и създаването на отчети: