bgERP.com

Отнасяне и разпределение на разходи


Разходни обекти

Някои от документите в bgERP отразяват процеси, при протичането на които се налага извършването на допълнителни разходи - най-често услуги. Такива документи могат да бъдат:

  • Дълготрайни активи
  • Задачи
  • Продажби
  • Покупки
  • Служебни аванси
  • Финансови сделки
  • Междускладови трансфери
  • Протоколи за производство

     
Допълнителни разходи за услуги могат да се отнесат директно в документа към който се отнасят. За целта е необходимо той да бъде маркиран като Разходен обект. Това става от бутона Разходен обект, който е разположен в списъка с допълнителни бутони на активиран документ. В примера като разходен обект маркираме една сделка за покупка

Razo-png-28oy

За маркираната сделка в счетоводната подсистема на bgERP автоматично се разкрива перо в номенклатура Разходни обекти.

Отнасяне и разпределяне на разходи

За извършена транспортна услуга създаваме в папка на друг контрагент сделка за покупка. Когато попълваме артикулите в нея, при избор на артикул услуга във формата се отваря поле откъдето можем да изберем към коя сделка да бъде отнесен разходът за услугата.

razoform-png-4imv

Можем да изберем или не начин за разпределяне на сумата. Тя може да се разпредели по количество, стойност, тегло или обем. Това може да се направи и от записаната чернова на договора.

trazodog-png-qdvy

Под артикула услуга има връзка, която отваря формата за избор на сделка към която да се отнесе разходът:

razdelgo-png-239r

В сделката за транспорт се отбелязва към кой документ е отнесен разходът:

otnesgo-png-abyy

Вземат се и счетоводни записвания за отнасяне разходите от сделката за услугата в избраната сделка за покупка - разходен обект:

s4eo-png-7jpn

Запис за отнесената сума и начинът на разпределянето ѝ се добавя в сделката - разходен обект:

finaldog-png-ghcc