bgERP.com

Справки


За успешното функциониране и управление на бизнеса е необходимо във всеки един момент да се разполага със справочна информация за много страни от неговото развитие.

В bgERP, обобщена и отнасяща се за различни страни и моменти от дейността на фирмата информация може да бъде изведена от модул Документи » Всички » Справки.

spa-png-1zln

В съдържанието на страницата се извежда списък на всички създадени в системата документи Справка (динамична справка). Те могат да се променят и настройват след като са активирани, автоматично се обновяват по зададен период, могат да съхраняват и сравняват няколко последни версии и известяват споделените потребители при наличие на промени след обновяването. С бутон Нов запис се зарежда форма за избор от предварително дефинирани в системата справки. Според избраната справка се зарежда съответна форма, в която, се конкретизира търсената информация:

limiti-jpg-i1yo

В разгънатата форма са включени полета за задаване на ден и час за автоматично обновяване, потребители, които да бъдат известявани за промeните и брой на версиите на справката, които ще се пазят в системата. Със Запис справката се записва:

spra4-png-q4zf

С бутон Редакция може да се отвори формата за създаване и справката да се промени. Бутон Обновяване позволява справката да се обнови (опресни) към момента ръчно от потребителя. Бутон Версии зарежда списък на записаните версии на справката. С маркиране на чекбоксовете срещу желаните версии те могат да се сравняват.

Справка може да се създаде и от документния модел на bgERP. От бутон Нов... в папка на проект в група Общи се избере Справка:

sprawR-png-yhdm