bgERP.com

Задачи


Задачите в bgERP са специфичен документ за планиране и/или възлагане на определено действие и проследяване и отчитане на неговото извършване.

Създаване на задача

Създаването на задачи е възможно от няколко места в системата:
  • чрез кликване в клетка от календара в различните му изгледи;
  • във всяка нишка и папка, чрез документния модел на bgERP от бутон Нов .../Добави...и избор на бутон Задача в група "Общи";
  • от бутон Нов запис в Указател » Календар » Задачи;
  • От бутон Задачи в папка от тип Проект;
  • От бутон Нова задача секция Задачи на портала на bgERP.

     
Във всички посочени случаи се зарежда формата за създаване на задачи:

raftzada-png-gf9b

Във формата за създаване на задача задължително се попълват:
  • заглавие на задачата;
  • приоритет на задачата;
  • отговорник на задачата;
Възможно е да се укаже начало, край и/или продължителност.

Задачата може да бъде записана като Чернова или Заявка, с възможност за редактиране. Изпълнението на задачата започва след като бъде Активирана:

zada4ata4aka-png-59ss

B Активирана задача може да се отбелязва изпълнението и към определен момент. Бутон Прогрес зарежда форма за въвеждане на коментар за хода на изпълнение на задачата и отработеното време:

progresite-png-7cwo

Въведените данни по изпълнението се добавят в задачата, но не я променят.

Създадените задачи могат да бъдат клонирани, разпечатвани, спирани (на пауза) и пускани отново и др. В задачите могат да се добавят и връзки към документи от системата. Достъпът до тези функции е чрез списъка с допълнителни бутони в активирана задача:

akivzada-png-odar

С бутон Промяна се зарежда екранът с въведените параметри на задачата. Възможни са промени на всички параметри. Това дава възможност за превъзлагане (промяна на отговорниците) и изместване във времето (промяна на дати и срокове) на изпълнението на задачата. Направената промяна се записва като нова версия на задачата. Всички направени промени се пазят и могат да бъдат извикани от историята на задачата.

Свързани задачи

Когато изпълнението на една задача е свързано с изпълнението на друга имаме свързани задачи.
Свързаността на една задача с друга може да бъде отбелязана в задачата докато тя е в състояние Чернова от бутона Условие. Той зарежда екран в който може да бъде избрано условието необходимо за да започне изпълнението на задачата и момента от неговото изпълнение при който задачата да се стартира:

uslovietomi-jpg-oav9

Когато се активира задача, за чието изпълнение съществува условие тя става в състояние "Чакащо". В изгледа и се добавя условието от чието изпълнение зависи стартирането на задачата. Когато са изпълнени всички условия задачата автоматично става "Активна".

zada4asuslovi-png-9dtj

В секция Задачи към/от .... на портала на bgERP всеки потребител вижда възложените му задачи, а с бутона за превключване може да зареди и създадените от него задачи.

zada4iadmin-jpg-siuc-1

В секцията са включени и бързи бутони за създаване на Задачи и Напомняния.

В страница Задачи на Календара по подразбиране се показват всички задачи, създадени от текущия потребител, както и тези, на които той е отговорник (които са му споделени). Филтърът в страницата дава възможност за различно сортиране и преглед на задачите.

Таб Задачи предлага два изгледа на задачите в системата - Таблица и Гант, достъпът до които е чрез съответните бутони непосредствено под филтъра в страницата. Изглед Таблица представя задачите в подреден по реда на въвеждането им списък:

tab111-jpg-bvf0

Изглед Гант показва задачите в Гант диаграма (разгърнат времеви списък), в която са маркирани дните предвидени за изпълнение на всяка задача:

gant111-jpg-z52i

Към задача може да бъде създадено Напомняне, което предлага много по-гъвкави възможности за известяване.

Задачите могат да бъдат записвани и използвани като шаблонни документи. Могат да бъдат разходни обекти и към тях да се отнасят и разпределят разходи.