bgERP.com

Работа със стелажи и палети


Палетиране

Когато е инсталиран модул Стелажи в страницата зареждана с Таб Продукти за избрания склад се поддържа палетирането на постъпилите в склада артикули (суровини, материали, стоки, продукция и т.н.), чиято наличност се извлича от счетоводната система на bgERP:

paletiri-jpg-a3qz

Палетирането на артикул, от който има налично "Непалетирано" количество, става от бутона за Палетиране в реда на артикула и формата, която се зарежда:

paleti1-jpg-awid

Във формата за добавяне на запис в "Палети" се попълват: Артикулът (той е попълнен по подразбиране) и количеството от него в палета. Може да се попълни етикет (кратко описание), да се укаже позиция от стелаж, където да се разположи палета, или към която да бъде зададено преместване (движение). Създадените палети с артикули формират съдържанието на страница Палети от модул Стелажи:

palstra-jpg-s940

В тази страница с бутон Палетиране може да се да се зареди формата за създаване на палет.

За всеки палет, за който не е наредено движение, или който е на място е активен бутон за редакция. С него може да се нареди ново движение. Ново движение може да се зареди и с бутоните (стрелките) за Сваляне и Преместване в колона Палет. Палетът, за който е зададено ново движение става със състояние Чакащ и се обработва от страница Движения.

Подреждане и движения на палети

Всички генерирани движения на палетите при тяхното създаване се визуализират в страницата Движения:

stream-jpg-juqk

Всеки от складовите работници, имащи права да работят с палетите, може да поеме всяка от генерираните заявки - принципът е: всички товарачи виждат всички заявки, но при натискането на бутона Започни системата автоматично записва в колона Товарач името на лицето, което се е вписало (логнало) в програмата.

Възможните действия със заявките за местене зависят от тяхното състояние:
  • нова заявка - бутон Започни, с който заявката се поема от съответния товарач;
  • взета заявка - бутон Приключи, с който товарачът декларира, че заявката е изпълнена - т.е. че палетът е преместен.

     
В страница Стелажи в изгледа на всеки стелаж са маркирани заетите палетместа и тези към които е наредено движение:

stelstel-jpg-ier3

Зони

В чернова на складови документи за палетирани артикули в складове където са дефинирани зони е включен бутон Зона.

expozon-png-bhrp

Той зарежда форма за избор на зона в склада, където да се коплектоват и подготвят артикулите по складовия документ:

azborzon-png-xtx8

При избора на зона, автоматично се генерират движения на палети от стелажите, на които са разположени артикулите от складовия документ към зоната.

zonn1-png-3jl0

Движението на палетите може да бъде започнато както от зоната, така и от страница Движения:

moviepajes-png-bm6r