bgERP.com

Работа с проекти


В най-общия случай проектът може да бъде определен като съвкупност от действия, които се осъществяват за постигане на определена цел. В изпълнението на проекта участват различни потребители на системата, всеки от които изпълнява конкретни задачи, според мястото и функциите си в системата.

В bgERP на проекта съответства корица на папка, в която се поставят документите и задачите по него.

Всеки потребител може да създаде нов проект от бутона Нов проект в таб Папки на модул Документи » Всички. С бутона се зарежда форма за създаване:

newproje-jpg-5x02

Във формата задължително се попълва наименование на проекта. Определя се отговорник. Записва се с бутон Запис.

Новосъздаденият проект става корица на папка:

korcatamu-jpg-t4fa

В изгледа му са налични стандартните за всяка корица бутони Редакция и Папка, чрез които могат да се редактират въведените за проекта данни и да се създаде папка за документи.

В папката на проекта се създават задачи до всички потребители, които ще участват в неговото изпълнение. В нея ще се включват и създадените в хода на изпълнението му документи. В папката е наличен бутон за добавяне на документи чрез документния модел на bgERP. Изведен е и бърз бутон за създаване на задача.

papkapro-jpg-1dky

Бутонът Гант в изгледа на проекта позволява задачите от проекта да се представят в гантова диаграма.

dostavkagant-jpg-1qow

Клик върху полето с номера на задачата в диаграмата зарежда оригиналния документ (задачата).