bgERP.com

Производство на ишлеме


Производството на ишлеме е широко разпространено в стопанската дейност. Ишлеме имаме когато клиентът - възложител предоставя на изпълнителя всички или част от необходимите материали, необходими за производството на желания от клиента продукт.

С един пример ще опишем как протича процеса на производство на ишлеме в bgERP.

Постъпило е запитване от контрагент за производството на артикул:

popitax-png-79k6

С бутон Артикул в запитването можем да заредим формата за създаване и да създадем желания артикул. Можем да го създадем като частен (за клиента) или като стандартен (общодостъпен). За нашия пример ще го създадем като частен (в папката на клиента):

art93-png-7tx7

Създаваме и артикулите, необходими за производството:
  • материалите, които ще ни предостави контрагента:

     
metzag1-png-l7n8

plastlep-png-vacq

  • Артикул, в който калкулираме нашата услуга:

     
receptOtvara-png-f5rj

Тук също е въпрос на преценка частни или стандартни ще са тези артикули. Изготвяме търговска рецепта за поръчания артикул, която се визуализира в картона му. От бутон Оферта в картона създаваме оферта и я изпращаме на контрагента:

Ofio-png-csxq

След като сме се договорили с клиента пристъпваме към производството на изделието. От бутон Продажба в офертата създаваме договор за продажба. За шаблон избираме договор за изработка:

shablo8-png-razv

С бутон Добави ... в нишката на продажбата зареждаме документния модел на bgERP и в група Логистика избираме Протокол за отговорно пазене. Създаваме ПОП и приемаме в склада предоставените от клиента чужди материали.

POP13-png-fnxp

От бутон Задание в продажбата създаваме Задание за производство за артикула:

ZadPr-png-yuxw

Активираме заданието, и съставяме работна рецепта за артикула. С Протокол за влагане влагаме необходимите за производството материали:

vbdfgst-png-p0gh

С бутон `Импорт в черновата на протокола избираме източник на влаганите материали - ПОП с който сме приели материалите от клиента:

POPjki-png-d24r

Активираме протокола за влагане:

aktwlak-png-b0xb

Засклаждаме произведеното количество с Протокол за производство. В черновата на Протокола редактираме редовете за материалите, които са ни предоставени от клиента:

124679-png-6scp

Избираме: Ишлеме - Да:

ProiZ-png-yeup

Протокола за производство се активира. След като сме произвели необходимото количество се връщаме в Договора за изработка и го експедираме.

От бутон Връщане в Протокола за влагане връщаме неупотребените материали в склада.

WSklada-png-eg8o

С бутон Връщане в Протокола за отговорно пазене ги предаваме на клиента:

vrkl-png-ms80

Посоченият пример е съвсем елементарен и схематичен. В практиката са възможни най-различни варианти на протичане на процеса. Създаването на документите участващи в процеса може да се извършва от различни места и от различни потребители на системата.