bgERP.com

Производство на ишлеме


Производството на ишлеме е широко разпространено в стопанската дейност. Ишлеме имаме когато клиентът - възложител предоставя на изпълнителя всички или част от необходимите материали, необходими за производството на желания от клиента продукт.

С един пример ще опишем как протича процеса на производство на ишлеме в bgERP.

Постъпило е запитване от контрагент за производството на артикул:

popitax-png-79k6

С бутон Артикул в запитването можем да заредим формата за създаване и да създадем желания артикул. Можем да го създадем като частен (за клиента) или като стандартен (общодостъпен). За нашия пример ще го създадем като частен (в папката на клиента):

art93-png-7tx7

Създаваме и артикулите, необходими за производството:
  • материалите, които ще ни предостави контрагента:

     
metzag1-png-l7n8

plastlep-png-vacq

  • Артикул, в който калкулираме нашата услуга:

     
receptOtvara-png-f5rj

Тук също е въпрос на преценка частни или стандартни ще са тези артикули. Изготвяме търговска рецепта за поръчания артикул, която се визуализира в картона му. От бутон Оферта в картона създаваме оферта и я изпращаме на контрагента:

ofiOtv-png-usk1

След като сме се договорили с клиента пристъпваме към производството на изделието. От бутон Продажба в офертата създаваме договор за продажба. За шаблон избираме договор за изработка:

salestvor-png-h8rr

С бутон Добави ... в нишката на продажбата зареждаме документния модел на bgERP и в група Логистика избираме Складова разписка. Създаваме складова разписка и приемаме в склада предоставените от клиента материали. Материалите приемаме само количествено:

sklarai6lem-png-4k93

От бутон Задание в продажбата създаваме Задание за производство за артикула:

zada-png-3jy3

Производството протича по обичайния начин. Активираме заданието, и съставяме работна рецепта за артикула. Засклаждаме произведеното количество с Протокол за производство:

proproi6le-png-17vf

След като сме произвели необходимото количество се връщаме в Договора за изработка и го експедираме. Издаваме фактура и получаваме договорената сума. Експедиционно нареждане създаваме и за остатъка от материали на клиента, който му връщаме.

Посоченият пример е съвсем елементарен и схематичен. В практиката са възможни най-различни варианти на протичане на процеса. Създаването на документите участващи в процеса може да се извършва от различни места и от различни потребители на системата.

При производството на ишлеме:
  • създаваме документ складова разписка в сделка за продажба(договор за изработка). С него приемаме в нашия склад материалите на клиента;
  • получените от клиента материали следим и отчитаме само с количество.