bgERP.com

Производствени процеси


Организирането и отчитането на производството е една от основните задачи, която намира решение с инструментите на bgERP.

Със системата за управление на артикулите и ресурсите на предприятието се създава възможност за пълно обхващане на различните страни и етапи на производствения процес. Чрез прилагането на система от общи правила е възможно създаването на индивидуални решения за производство на конкретно заявени от клиенти продукти. В заложения за отчитане на производството модел се обхващат всички участващи в него елементи и се постига максимална точност при формиране на себестойността на продуктите.

Тази глава от документацията на bgERP включва статии за: