bgERP.com

Протоколи за отговорно пазене


В Логистика » Склад » Документи, минитаб Отговорно пазене отваря страница, в която се поддържа регистър на друг специфичен документ - Протокол за отговорно пазене:

potpatab-jpg-z8hv

Предназначението на документа е да отчита предадени на контрагенти стоки и продукти. Такова предаване е възможно и се използва в множество случаи - най-често при консигнационни продажби с по-продължителен срок на консигнация. Документът се създава в папката на контрагент. Това е възможно с документния модел на bgERP - бутон Нов ... и избор на Протокол за отговорно пазене в група Логистика:

newtemaa4-jpg-s9jy

Зарежда се форма за създаване:

dajsklad-jpg-t4ir

Във формата се избира склад и се записва в Чернова.

potpaz-png-r5y5

Най-отдолу в Черновата на протокола се извежда справка за количеството артикули, които в момента са на съхранение при контрагента.

Черновата е разделена на две части - Дадено и Върнато, в които според типа на операцията, която ще създаваме - даване или връщане, с бутон Нов запис се зарежда форма за добавяне на артикули:

dajstoka-jpg-0yz0

Попълнената чернова на протокола може да се запише в състояние заявка или направо да се контира.

kontpotpa-jpg-rfbv

С контирането, въведеното с протокола се отразява в системата и за извършеното предаване или връщане, се съставя автоматична счетоводна статия:

s4esta-2-jpg-h55j