bgERP.com

Търговия » POS

sale
Електронните POS софтуерни системи оптимизират операциите на дребно, като автоматизират процеса на транзакциите и съдържат важни данни за продажбите. Основните системи включват електронен касов апарат и софтуер за управление на продажбите. Функционалността, им може да се увеличи като се добавят различни устройства - везни, четци за карти, баркод скенери и др.

Модул POS е създаден за да улесни работата "на каса" в магазини и складове, където има по-голям поток от клиенти. Специализираният интерфейс и интеграцията с баркод скенер и фискално устройство намаляват времето за обслужване и възможността за грешки.

Точка за продажба

За извършване на тези дейности в bgERP се създават Точки на продажба (POS) - Магазини, Складове, Обекти за разносна търговия и др.

Създаването на точка за продажба става от Търговия » POS » Точки на продажба:

adddddpos-png-yvd2

С бутон Нов запис се зарежда се форма за създаване:

33226655-png-g1y1
4466295457-png-ae1o

Във формата задължително се попълват:
  • Име на точката на продажба;
  • Каса, в която ще се отчитат постъпленията;
  • Ценова политика, по която ще се извършват продажбите от точката;
  • Тема - външен вид на терминала за работа;
  • Оператори - потребителите, които имат права да работят с точката за продажба;
  • Цени - могат ли операторите ръчно да задават цени, различни от тези по ценова политика;
  • Отстъпки - могат ли операторите ръчно да задават отстъпки, различни от тези по ценова политика;
  • Основен склад, с който ще работи точката.
Когато фирмата, е регистрирана по ДДС (т.е. има въведен ДДС номер), по подразбиране е попълнено и полето Режим на ДДС: С начисляване.
С бутон Запис се създава точка на продажба.

От полето Групи може да се изберат групи артикули, за които да се изведат бутони за бърз достъп в терминала за работа с точката.

Всяка точка за продажба може да се използва за създаване на друга такава. Това става като в полето Прототип се избере съществуваща точка.

Създадената точка на продажба става корица на папка:

korpos-png-wpxd

На потребителите (операторите) , които ще работят с точката за продажба се дават права за контиране на документи в свързаните с точката складове и каса.

От бутон Отвори в изгледа може да се зареди Терминала и да се извършват POS продажби.

Possione-png-l3c3

Оперативната работа с модула е разгледана в POS Продажби.