bgERP.com

Търговия » POS

sale
Електронните POS софтуерни системи оптимизират операциите на дребно, като автоматизират процеса на транзакциите и съдържат важни данни за продажбите. Основните системи включват електронен касов апарат и софтуер за управление на продажбите. Функционалността, им може да се увеличи като се добавят различни устройства - везни, четци за карти, баркод скенери и др..

Модул POS е създаден за да улесни работата "на каса" в магазини и складове, където има по-голям поток от клиенти. Специализираният интерфейс и интеграцията с баркод скенер и фискално устройство намаляват времето за обслужване и възможността за грешки.

Точка за продажба

За извършване на тези дейности в bgERP се създават Точки на продажба (POS) - Магазини, Складове, Обекти за разносна търговия и др.

Създаването на точка за продажба става от Търговия » POS » Точки на продажба:

pospointpo-jpg-wrw5

С бутон Нов запис се зарежда се форма за създаване:

addpointpos-jpg-zph3

Във формата задължително се попълват Име на точката на продажба, Каса и Склад, с които ще работи. Избира се ценова политика. С бутон Запис се създава точка на продажба.

Създадената точка на продажба става корица на папка:

poskor-jpg-oyr2

На потребителите, които ще работят с точката за продажба се дават права за контиране на документи в свързаните с точката склад и каса.

От бутон Отвори в изгледа може да се зареди Терминала и да се извършват POS продажби.

Настройки

За оптимизиране процеса на работа с POS са възможни някои настройки, достъп, до които получаваме от Търговия » POS » Настройки.

Oт минитаб Категория виждаме списъка на продуктовите категории за продажба.

kateposgore-jpg-uxzn

С бутон Нов запис можем да създадем нова, в която да включим желани артикули. Въведените продуктови категории за продажба в POS нямат връзка с категориите в каталога на артикулите.

kategoadd-jpg-8qi8

Минитаб Бързи бутони зарежда списък на артикулите, за които са създадени бързи бутони. За всеки артикул е възможно да създадем бутон за бърз достъп с бутон Нов запис:

editbupos-jpg-t4jy

Във формата се избира артикула, определя се в коя продуктова категория за продажби ще бъде включен и в кои точки за продажба ще може да се продава. Ако не е избрана точка, артикулът може да се продава във всички точки за продажба. Може да се добавя картинка по стандартния за bgERP начин. Артикулите от списъка в минитаб Бързи бутони могат да бъдат редактирани, както и да бъдат оттегляни чрез бутоните на реда на артикула в колона "Пулт" на списъка. Оперативната работа с модула е разгледана в POS Продажби.