bgERP.com

Отнасяне и разпределение на разходи


Разходни обекти

Някои от документите в bgERP отразяват процеси, при протичането на които се налага извършването на допълнителни разходи - най-често услуги. Такива документи могат да бъдат:

  • Дълготрайни активи
  • Задачи
  • Продажби
  • Покупки
  • Служебни аванси
  • Финансови сделки
  • Междускладови трансфери
  • Протоколи за производство

Допълнителни разходи за услуги могат да се отнесат директно в документа към който се отнасят. За целта е необходимо той да бъде маркиран като Разходен обект. Това става от бутона Разходен обект, който е разположен в списъка с допълнителни бутони на активиран документ. В примера като разходен обект маркираме една сделка за покупка

razobekt-png-5n50

За маркираната сделка в счетоводната подсистема на bgERP автоматично се разкрива перо в номенклатура Разходни обекти.

Отнасяне и разпределяне на разходи

За извършена транспортна услуга създаваме в папка на друг контрагент сделка за покупка. Когато попълваме артикулите в нея, при избор на артикул услуга във формата се отваря поле откъдето можем да изберем към коя сделка да бъде отнесен разходът за услугата.

razhodza-jpg-y7kx

Можем да изберем или не начин за разпределяне на сумата. Тя може да се разпредели по количество, стойност, тегло или обем. Това може да се направи и от записаната чернова на договора.

transpoo-jpg-size

Под артикула услуга има връзка, която отваря формата за избор на сделка към която да се отнесе разходът:

postojnost-jpg-5zy7

В сделката за транспорт се отбелязва към кой документ е отнесен разходът:

uslugatami-jpg-dxtx

Вземат се и счетоводни записвания за отнасяне разходите от сделката за услугата в избраната сделка за покупка - разходен обект:

staty-png-7srp

Запис за отнесената сума и начинът на разпределянето ѝ се добавя в сделката разходен обект:

pazobe-png-8pmr