bgERP.com

Обслужване и мониторинг


Ефективното функциониране и управление на предприятието е свързано с извършване на множество спомагателни дейности. Такива дейности са управлението на собствена телефонна централа, видеонаблюдението, интегрирането на различни датчици за следене на състоянието на обекти от инфраструктурата, използването на собствена лаборатория и много други. В много предприятия за тези спомагателни дейности се използват много и различни софтуерни приложения. С bgERP се избягва ползването на такива приложения, тъй като спомагателните дейности са интегрирани в системата. Достъпът до модулите, чрез които се управляват те е от менюта Обслужване и Мониторинг

В Обслужване са включени управлението на телефонната централа на фирмата, организацията на поддръжка на различни системи, модул кетъринг, чрез който се организира нестолово хранене на служителите, управлението и организацията на лабораторните изследвания във фирмена лаборатория и модулът за работа с анкети.

Мониторинг обхваща модулите, посредством които се извършва наблюдение на различни процеси и обекти от дейността на фирмата. Тук са видеонаблюдението, дефинирането на сензории отчитане на техните показания, чрез което се следи състоянието на обекти от инфраструктурата - машини, помещения и т.н. В Мониторинг са включени модулът за управление и отчитане на информацията, получавана с RFID карти и модулът за следене на превозните средства на фирмата чрез GPS тракери.